معاونت ها
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1 سرکار خانم قبادنیا معاونت خدمات شهری 55611112 داخلی 4239
2 جناب آقای طاهری معاونت حمل ونقل ترافیک 960186514
3 سرکارخانم غضنفری معاونت مالی و اقتصاد شهری 96017027
4 سرکارخانم نصریه معاونت توسعه منابع انسانی 96016020 
5 سرکارخانم بشارتی معاونت امور مناطق 96066446 
6 سرکار خانم رمضان پور معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 96014214
7 سرکارخانم کندی معاونت شهرسازی و معماری 96026067
8 جناب آقای نعمتی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 96021591
9 سرکار خانم ماشکار معاونت فنی و عمرانی 9606608

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.