معاونت ها
ردیف
عکس
نام و نام خانوادگی
عنوان حوزه
شماره تماس
1
سرکار خانم قبادنیا
معاونت خدمات شهری
55611112 داخلی 4239
2
جناب آقای طاهری
معاونت حمل ونقل ترافیک
96018651 
3
سرکارخانم غضنفری
معاونت مالی و اقتصاد شهری
96017027
4
سرکارخانم نصریه
معاونت توسعه منابع انسانی
96016020 
5
سرکارخانم بشارتی
معاونت امور مناطق
96066446
6
سرکار خانم رمضان پور
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
96014214
7
سرکارخانم کندی
معاونت شهرسازی و معماری
96026067
8
جناب آقای نعمتی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
96021591
9
سرکار خانم ماشکار
معاونت فنی و عمرانی
96066088

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.