Menu
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1 جناب آقای فرنوس منطقه 1 96027470-8
2
جناب آقای محبت منطقه 2 96032080
3 جناب آقای جعفریان منطقه 3 96013007
4 سرکار خانم حقایقی نصرتی
منطقه 4 77891563

5 جناب آقای سهراب پور منطقه 5 96011414
6 جناب آقای قیاسی منطقه 6 88804253
7   جناب آقای غلامی بهروز
منطقه 7 88496930-1
8 جناب آقای کیشکی منطقه 8 77910016
9 جناب آقای حسینی
منطقه 9 96037330
10 جناب آقای کشاورز هدایتی منطقه 10 96019381
11
جناب آقای کیاء
منطقه 11 55421888
12 جناب آقای عبادی منطقه 12 96028140-2
13 سرکار خانم حسینی شکرابی
منطقه 13 33252725
14 جناب آقای موسوی
منطقه 14 96040051
15 جناب آقای همایونی منطقه 15 96023070
16 جناب آقای بیگلری منطقه 16 55185178
17 جناب آقای خدمتی منطقه 17 96042206
18 جناب آقای صدیقیان منطقه 18 66308585
19 جناب آقای احمدی منطقه 19 55027777
20 جناب آقای رمضانی ترابی منطقه 20 96029090
21 جناب آقای مقدادزاده کرمانی منطقه 21 44525252
22 جناب آقای کربلایی خانی منطقه 22 96022345