مناطق
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1 جناب آقای فرنوس منطقه 1 22740207-22745555
2 جناب آقای نجاری منطقه 2 96032080
3 جناب آقای جعفریان منطقه 3 96013007
4 سرکار خانم حقایقی نصرتی
منطقه 4 77891563
5 جناب آقای سهراب پور منطقه 5 96011414
6 جناب آقای قیاسی منطقه 6 88804253
7   سرکار خانم سیادتی منطقه 7 88496930-1
8 جناب آقای کیشکی منطقه 8 77910016
9 سرکار خانم نصیری منطقه 9 64062405
10 جناب آقای کشاورز هدایتی منطقه 10 66059333
11 سرکار خانم خالدیان منطقه 11 55421888
12 جناب آقای عبادی منطقه 12 96028140-2
13 جناب آقای ملکی منطقه 13 33252725
14 سرکار خانم مسلمی منطقه 14 35213096
15 جناب آقای همایونی منطقه 15 96023070
16 جناب آقای ده دله منطقه 16 55185178
17 جناب آقای خدمتی منطقه 17 51024223
18 جناب آقای صدیقیان منطقه 18 66308585
19 جناب آقای احمدی منطقه 19 55027777
20 جناب آقای رمضانی ترابی منطقه 20 96029090
21 جناب آقای مقدادزاده کرمانی منطقه 21 44525252
22 جناب آقای کربلایی خانی منطقه 22 96022345

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.