مناطق
ردیف
عکس
نام و نام خانوادگی
عنوان حوزه
شماره تماس
1
جناب آقای فرنوس
منطقه 1
22740207-22745555
2
جناب آقای نجاری
منطقه 2
 96032080
3
جناب آقای جعفریان
منطقه 3
96013007
4
سرکار خانم ایزدی
منطقه 4
77891563
5
جناب آقای سهراب پور
منطقه 5
96011414
6
جناب آقای حیدری پارسا
منطقه 6
88069230
7
جناب آقای اختردانش
منطقه 7
88496930-1
8
جناب آقای کیشکی
منطقه 8
77910016
9
سرکار خانم نصیری
منطقه 9
64062405
10
جناب آقای کشاورز
منطقه 10
66059333
11
سرکار خانم خالدیان
منطقه 11
55421888
12
جناب آقای عبادی
منطقه 12-
35012320
13
جناب آقای ملکی
منطقه 13
33252725
14
جناب آقای کلولی
منطقه 14<
35213096
15
جناب آقای همایونی
منطقه 15
96023070
16
جناب آقای ده دله
منطقه 16
55185178
17
جناب آقای خدمتی
منطقه 17
51024223
18
جناب آقای صدیقیان
منطقه 18
66308585
19
جناب آقای احمدی
منطقه 19
55027777
20
جناب آقای رمضانی
منطقه 20
55900731
21
جناب آقای یوسفی
منطقه 21
44525252
22
جناب آقای کربلایی
منطقه 22
96022345

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.