Menu
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1 جناب آقای فرنوس منطقه 1 96027470-8
2
جناب آقای محبت منطقه 2 96032080
3
جناب آقای جعفری منطقه 3 96013007
4 سرکار خانم حقایقی نصرتی
منطقه 4 77891563

5
جناب آقای کشاورز هدایتی منطقه 5 96011414
6
سرکار خانم اسماعیل زاده
منطقه 6 88804253
7   جناب آقای غلامی بهروز
منطقه 7 88496930-1
8
در حال انتصاب منطقه 8 77907907
9 جناب آقای حسینی
منطقه 9 96037330
10
جناب آقای مرادپور
منطقه 10 96019165
11
جناب آقای کیاء
منطقه 11 55421888
12 جناب آقای عبادی منطقه 12 96028140-2
13 سرکار خانم حسینی شکرابی
منطقه 13 33252725
14
در حال انتصاب
منطقه 14 96040051
15 جناب آقای همایونی منطقه 15 96023070
16 جناب آقای بیگلری منطقه 16 55185178
17 جناب آقای خدمتی منطقه 17 96042206
18
جناب آقای رشنو منطقه 18 66308585
19
جناب آقای رزاقی
منطقه 19 55027777
20 جناب آقای رمضانی ترابی منطقه 20 96029090
21
جناب آقای چایچی
منطقه 21 44525252
22 جناب آقای کربلایی خانی منطقه 22 96022140-4