شرکت
ردیف
عکس
نام و نام خانوادگی
عنوان حوزه
شماره تماس
1
سرکارخانم فریباهوشمند
شرکت شهروند
23621186
2
جناب آقای مهدی تهرانی
شرکت خدمات اداری شهر
66387328
3
سرکارخانم زارع ارندی
شرکت بهره برداری مترو
48987655
4
جناب آقای وحید
شرکت شهر سالم
22328131
5
سرکارخانم وهاب زادگان
شرکت نوسازی عباس آباد
88793263
6
جناب آقای ضیایی فر
شرکت واحد اتوبوسرانی
77185085
7
سرکارخانم پارسا کیا
شرکت برج آسمان
84361012
8
جناب آقای کره رودی
موسسه فناوران شهر
84169323
9
جناب آقای مقدس
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
66566250 داخلی 148
10
جناب آقای نوروزی
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
88208191
11
سرکارخانم اسکندری
شورای شهر
51040616
12
جناب آقای هاشمی
شرکت کنترل ترافیک
89187751
13
جناب آقای شیخی
روزنامه همشهری
23023144
14
جناب آقای محمدی نیکو
شرکت توسعه مترو
77244118
15
جناب آقای کاشکی
شرکت کنترل کیفیت هوا
86072571
16
جناب آقای صبور
شرکت ارتباط مشترک شهر
88219073-6 داخلی 202
17
جناب آقای سرداری
شرکت شهربان و حریم بان
22264022-6 داخلی 220
18
جناب آقای امیر خلیلی
شرکت یادمان سازه
88893575 داخلی 211
19
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
88736652
20
جناب آقای مقدم
ستاد معاینه فنی خودرو
88100373
21
جناب آقای نوعی
شرکت کارت بلیط
84169266
22
جناب آقای رمضانی
شرکت سهاتو(کارت بلیط)
42580326
23
جناب آقای افسری
شرکت هادیان شهر
88173557 داخلی 300

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.