ادارات کل
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1
سرکار خانم کارآموز ادبی
اداره کل رفاه تعاون و خدمات 96016314
2 سرکار خانم باریکانی اداره کل منابع انسانی 66387381
3 جناب آقای ایرانی اصل اداره کل حراست 55061106
4 سرکارخانم دشتبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل 96021042
5 سرکار خانم بیات اداره کل تشکیلات 96014513
6 جناب آقای اشتیاقی اداره کل تشخیص و وصول درآمد 64038483
7 جناب آقای نوری خواه
اداره کل امور ایثارگران 96015879
8 جناب آقای جعفر زاده اداره کل دفتر شهردار 96015035
9 جناب آقای رحیمیه قمصری اداره کل پشتیبانی 96017054
10 سرکار خانم زارعی اداره کل امور بانوان 96021545
11 جناب آقای رضوی اداره کل کمیسیون ماده 5 96026392
12 جناب آقای اسحاقی فیروز آبادی اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانهای فنی و عمرانی 96020057
13 سرکار خانم طالب زاده اداره کل حقوقی، شورا 96014801
14 سرکار خانم عزیز خانی اداره کل امور مالی 64038349
15 جناب آقای شعبانی اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری 96021784
16 جناب آقای آجرلو اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد 96026467
17 جناب آقای شهیدی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری 42582456
18 سرکار خانم خوش بین ستاد توانمندسازی 96017517

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.