ادارات کل
مدیران دفاتر نظارت همگانی در ادارات کل
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1      سرکار خانم ادیبی مطلق اداره کل رفاه تعاون و خدمات 96016314
2 سرکار خانم باریکانی اداره کل منابع انسانی 66387381
3 جناب آقای ایرانی اصل اداره کل حراست 55061106
4 سرکارخانم  دشتبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل 96021042
5 سرکار خانم بیات اداره کل تشکیلات 96014513
6 جناب آقای اشتیاقی اداره کل تشخیص و وصول درآمد 64038483
7 جناب آقای طباطبائی نژاد اداره کل امور ایثارگران 96015823 -96015820
8 جناب آقای جعفر زاده اداره کل دفتر شهردار 96015035
9 جناب آقای رحیمی قمصری اداره کل پشتیبانی 96017054
10 سرکار خانم زارعی اداره کل امور بانوان 96021545
11 جناب آقای رضوی اداره کل کمیسیون ماده 5 96026392
12 جناب آقای اسحاقی فیروز آبادی     اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانهای فنی و عمرانی 96020057
13 سرکار خانم طالب زاده اداره کل حقوقی، شورا 96014801   
 14   سرکار خانم عزیز خانی  اداره کل امور مالی   64038349
15 جناب آقای شعبانی

      اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری

96021784
16 جناب آقای آجرلو اداره کل کمیسیونهای ماده صد         96026467           
17 مهدی شهیدی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری  42582456
18    سرکار خانم خوش بین  ستاد توانمندسازی  96017517 

 

بازگشت

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.