Menu
ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1
سرکار خانم کارآموز ادبی
اداره کل رفاه تعاون و خدمات 96016314
2 سرکار خانم باریکانی اداره کل منابع انسانی 66387381
3 جناب آقای ایرانی اصل اداره کل حراست 55061106
4 سرکارخانم دشتبانی مرکز ارتباطات و امور بین الملل 96021042
5 سرکار خانم بیات اداره کل تشکیلات 96014513
6 جناب آقای اشتیاقی اداره کل تشخیص و وصول درآمد 64038483
7 جناب آقای نوری خواه
اداره کل امور ایثارگران 96015879
8 جناب آقای جعفر زاده اداره کل دفتر شهردار 96015035
9 جناب آقای رحیمیه قمصری اداره کل پشتیبانی 96017054
10 سرکار خانم زارعی اداره کل امور بانوان 96021545
11 جناب آقای رضوی اداره کل کمیسیون ماده 5 96026392
12 جناب آقای نجارپیرایه
اداره کل هماهنگی سازمان ها و مناطق فنی و عمرانی 96020030
13 سرکار خانم طالب زاده اداره کل حقوقی، شورا 96014801
14 سرکار خانم عزیز خانی اداره کل امور مالی 64038349
15 جناب آقای شعبانی اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری 96021784
16    جناب آقای نوری  نظام پیشنهادات   96016180
17 جناب آقای آجرلو اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد 96026467
18 سرکار خانم حاتمی
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری 42582213
19 سرکار خانم خوش بین ستاد توانمندسازی 96017517