ادارات کل
ردیف
عکس
نام و نام خانوادگی
عنوان حوزه
شماره تماس
1
سرکار خانم ادیبی مطلق
اداره کل رفاه تعاون و خدمات
96016314
2
سرکار خانم باریکانی
اداره کل منابع انسانی
66387381
3
جناب آقای ایرانی اصل
اداره کل حراست
55061106
4
سرکارخانم  دشتبانی
مرکز ارتباطات و امور بین الملل
96021042
5
سرکار خانم بیات
اداره کل تشکیلات
96014513
6
جناب آقای اشتیاقی
اداره کل تشخیص و وصول درآمد
64038483
7
جناب آقای طباطبائی نژاد
اداره کل امور ایثارگران
96015823 -96015820
8
جناب آقای جعفر زاده
اداره کل دفتر شهردار
96015035
9
جناب آقای رحیمی قمصری
اداره کل پشتیبانی
96017054
10
سرکار خانم زارعی
اداره کل امور بانوان
96021545
11
جناب آقای رضوی
اداره کل کمیسیون ماده 5
96026392
12
جناب آقای اسحاقی فیروز آبادی
اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانهای فنی و عمرانی
96020057
13
سرکار خانم طالب زاده
اداره کل حقوقی، شورا
96014801
14
سرکار خانم عزیز خانی
اداره کل امور مالی
64038349
15
جناب آقای شعبانی
اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری
96021784
16
جناب آقای آجرلو
اداره کل کمیسیونهای ماده صد
96026467
17
مهدی شهیدی
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
42582456
18
سرکار خانم خوش بین
ستاد توانمندسازی
96017517

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.