دفترچه تلفن
96066311 رئیس سامانه نظارت همگانی 1888 خانم فاطمی
96066312 مدیر دفتر سامانه خانم حبیبی
96066313 رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل عملکرد آقای شریف رضویان
96066314 کارشناس طرح و برنامه آقای ممتازنگار
96066316 کارشناس معماری سامانه خانم میرزا آقایی
96066317 کارشناس پرتال و ارزیابی عملکرد خانم نمدی
96066319 معاونت نظارت و رسیدگی آقای دیانت سرشت
96066320 مسئول دفتر معاونت نظارت و رسیدگی آقای قیصری
96066326 رئیس اداره رسیدگی ویژه آقای میرزایی
96066359 کارشناس رسیدگی اقای مولایی
96066379 کارشناس رسیدگی آقای قریشی
96066327 کارشناس رسیدگی آقای حسینی سلمانی
96066343 رئیس اداره بررسی و پاسخگویی آقای حیدری
96066384 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم شاهرودی
96066385 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم کشمیری
96066386 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم رضایی
96066387 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم فرهمند نیا
96066388 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم حاجی علیان
96066389 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم حربی منفرد
96066396 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم خسروی
96066390 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم شاه محمدی
96066328 معاون اطلاع رسانی و بهره دهی آقای موسوی معاف
96066329 مسئول دفتر معاونت اطلاع رسانی آقای جواد زاده
96066330 رئیس اداره اطلاع رسانی و تبلیغات آقای قاسمی
96066331 کارشناس اطلاع رسانی آقای میر کریمی
96066332 کارشناس اطلاع رسانی خانم مرادی
96066378 کارشناس اطلاع رسانی خانم کریمی
96066318 کارشناس آموزش و پیگیری مصوبات امور اداره خانم خوش لسان
96066333 رئیس اداره پژوهش و آموزش آقای حبیبی
96066335 کارشناس پژوهش خانم حسینی
96066336 کارشناس پژوهش خانم عباسی
96066337 رئیس اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات آقای باقرزاده
96066338 کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات خانم امانی
96066339 کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات خانم آقاجانی
96066340 کارشناس تهیه و تنظیم گزارشات خانم غفوری
96066321 رئیس گروه مشارکت مردمی (ناظرین) آقای کشاورز
96066322 کارشناس جذب ناظرین خانم نعمتی
96066323 کارشناس برنامه ریزی و امور متناظرین خانم شفایی
96066324 کارشناس آموزش ناظرین آقای گودرز
96066325 کارشناس آموزش ناظرین آقای صفری
96066341 رئیس اداره دریافت و ثبت خبر خانم یحیی پور
96066342 سرشیفت خانم کشاورز
96066360 صندوق صوتی خانم اندام
96066391 رئیس اداره پردازش و توزیع پیام خانم حدادی
96066392 کارشناس پردازش پیام خانم عشقی
96066393 کارشناس پردازش پیام خانم افتخار
96066395 کارشناس پردازش پیام خانم مددی پور

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.