دفترچه تلفن
96066311 رئیس سامانه نظارت همگانی 1888 خانم فاطمی
96066312 1888 مدیر دفتر سامانه خانم حبیبی
96066363 کارشناس پیگیری دفتر ریاست سامانه 1888 آقای کاظمی
96066313 رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل عملکرد آقای شریف رضویان
96066314 کارشناس طرح و برنامه آقای ممتازنگار
96066315 کارشناس امور متناظرین خانم گودرزی
96066316 کارشناس معماری سامانه خانم میرزا آقایی
96066317 کارشناس پرتال و ارزیابی عملکرد خانم نمدی
96066319 معاونت نظارت و رسیدگی آقای دیانت سرشت
96066320 مسئول دفتر معاونت نظارت و رسیدگی آقای قیصری
96066326 رئیس اداره رسیدگی ویژه آقای میرزایی
96066359 کارشناس رسیدگی اقای مولایی
96066379 کارشناس رسیدگی آقای قریشی
96066327 کارشناس رسیدگی آقای حسینی سلمانی
96066343 رئیس اداره بررسی و پاسخگویی آقای حیدری
96066384 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم شاهرودی
96066385 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم کشمیری
96066386 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم رضایی
96066387 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم فرهمند نیا
96066388 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم حاجی علیان
96066389 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم حربی منفرد
96066396 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم خسروی
96066390 کارشناس بررسی و پاسخگویی خانم شاه محمدی
96066328 معاون اطلاع رسانی و بهره دهی آقای موسوی معاف
96066329 مسئول دفتر معاونت اطلاع رسانی آقای جواد زاده
96066330 رئیس اداره اطلاع رسانی و تبلیغات آقای قاسمی
96066331 کارشناس اطلاع رسانی آقای میر کریمی
96066332 کارشناس اطلاع رسانی خانم مرادی
96066378 کارشناس اطلاع رسانی خانم کریمی
96066318 کارشناس آموزش و پیگیری مصوبات امور اداره خانم خوش لسان
96066333 رئیس اداره پژوهش و آموزش آقای حبیبی
96066335 کارشناس پژوهش خانم حسینی
96066336 کارشناس پژوهش خانم عباسی
96066337 رئیس اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات آقای باقرزاده
96066338 کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات خانم امانی
96066339 کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات خانم آقاجانی
96066340 کارشناس تهیه و تنظیم گزارشات خانم غفوری
96066321 رئیس گروه مشارکت مردمی (ناظرین) آقای کشاورز
96066322 کارشناس جذب ناظرین خانم نعمتی
96066323 کارشناس برنامه ریزی و امور متناظرین خانم شفایی
96066324 کارشناس آموزش ناظرین آقای گودرز
96066325 کارشناس آموزش ناظرین آقای صفری
96066341 رئیس اداره دریافت و ثبت خبر خانم یحیی پور
96066342 سرشیفت خانم کشاورز
96066360 صندوق صوتی خانم اندام
96066391 رئیس اداره پردازش و توزیع پیام خانم حدادی
96066392 کارشناس پردازش پیام خانم عشقی
96066393 کارشناس پردازش پیام خانم افتخار
96066354 کارشناس پردازش پیام خانم علی پور
96066395 کارشناس پردازش پیام خانم مددی پور

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.