دفترچه تلفن

نام خانوادگی   سمت  شماره تماس مستقیم 
 مدیریت سامانه 1888
 خانم فاطمی  رئیس سامانه نظارت همگانی 1888 96066311
خانم حبیبی  مدیر دفتر سامانه     96066312 
 اداره برنامه ریزی و کنترل عملکرد
 آقای شریف رضویان  رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل عملکرد  96066313 
آقای ممتاز   کارشناس طرح و برنامه 96066314 
آقای عبداله ئی  کارشناس امور متناظرین   96066315
خانم میرزا آقایی   کارشناس معماری سامانه 96066316
 خانم نمدی کارشناس پرتال و ارزیابی عملکرد  96066317
 خانم خوش لسان        کارشناس آموزش و پیگیری            96066318 
 معاونت نظارت و رسیدگی
 آقای دیانت سرشت معاونت نظارت و رسیدگی   96066319 
آقای قیصری   مسئول دفتر معاونت نظارت و رسیدگی 96066320 
آقای سروری   کارشناس رسیدگی  96066327
اقای مولایی   کارشناس رسیدگی  96066359 
آقای میرزایی  رئیس اداره رسیدگی ویژه 96066326 
آقای ابره دری          رئیس اداره رسیدگی به شکایات            96066188
 آقای حق شناس کارشناس رسیدگی به شکایات  96066190 
 خانم حسین بکلو کارشناس رسیدگی به شکایات   96066191 
خانم پورغلامی  کارشناس رسیدگی به شکایات   96066192
 خانم میر خلف کارشناس رسیدگی به شکایات   96066193 
آقای عزیزی  کارشناس رسیدگی به شکایات   96066195
آقای قربانی  کارشناس رسیدگی به شکایات  96066196 
آقای حیدری  رئیس اداره بررسی و پاسخگویی   96066343 
 خانم شاهرودی  کارشناس بررسی و پاسخگویی   96066384 
 خانم کشمیری   کارشناس بررسی و پاسخگویی   96066385 
خانم رضایی  کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066386 
خانم فرهمند نیا کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066387 
خانم حاجی علیان  کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066388 
خانم حربی منفرد  کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066389 
خانم خسروی  کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066396 
خانم لطفی نژاد  کارشناس بررسی و پاسخگویی    96066390 
 معاونت اطلاع رسانی و بهره دهی
 آقای موسوی معاف معاون اطلاع رسانی و بهره دهی   96066328 
 آقای جواد زاده مسئول دفتر معاونت اطلاع رسانی  96066329
آقای قاسمی   رئیس اداره اطلاع رسانی و تبلیغات   96066330
 آقای میر کریمی کارشناس اطلاع رسانی   96066331 
 خانم مرادی کارشناس اطلاع رسانی   96066332 
 خانم کریمی کارشناس اطلاع رسانی  96066378  
 آقای حبیبی رئیس اداره پژوهش و آموزش  96066333 
 آقای صفری کارشناس پژوهش  96066334 
خانم حسینی کارشناس پژوهش   96066335 
 خانم عباسی کارشناس پژوهش  96066336 
آقای باقرزاده  رئیس اداره تجزیه و تحلیل اطلاعات  96066337 
خانم امانی کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات  96066338 
خانم آقاجانی  کارشناس تجزیه و تحلیل اطلاعات   96066339 
خانم قمشه  کارشناس تهیه و تنظیم گزارشات  96066340 
 آقای کشاورز  رئیس گروه مشارکت مردمی (ناظرین)  96066321 
خانم نعمتی    کارشناس جذب ناظرین  96066322 
خانم شفایی  کارشناس برنامه ریزی و امور متناظرین   96066323 
 آقای گودرز  کارشناس آموزش ناظرین   96066324 
 معاونت ارتباطات
 خانم یحیی پور  رئیس اداره دریافت و ثبت خبر 96066341
 خانم کشاورز  سرشیفت 96066342
خانم اندام  صندوق صوتی 96066358
خانم حدادی رئیس اداره پردازش و توزیع پیام  96066391 
خانم عشقی  کارشناس پردازش پیام  96066392 
خانم افتخار  کارشناس پردازش پیام   96066393 
  کارشناس پردازش پیام   96066356 
 خانم مددی پور کارشناس پردازش پیام   96066395
             

 

 

 

        

بازگشت

zz

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.