چشم انداز و دستاوردها

سامانه 1888 سازمان بازرسي شهرداري تهران از زمان تاسيس در سال 1385 بعنوان تنها درگاه متمركز دريافت پيام شهروندان(در چهار قالب: انتقاد، پيشنهاد، شكايت و تقدير) از عملكرد كاركنان و مديران، طرح ها و برنامه ها و فرآيندهاي انجام كار در همه سطوح شهرداري تهران بوده است. این سامانه تاكنون اقدام به دريافت، پيگيري و پاسخگويي ميليون ها پيام نموده و در اين راستا با شعار محوری "شهروند مسئول – مدیر پاسخگو" در تقويت حكمراني و رعايت حقوق شهروندي از نهادها و حوزه هاي پيشرو به شمار آمده است. در سامانه 1888 نظارت بر اجراي دقیق وظايف محوله به شهرداري با نگرشی مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و اطلاع‌رساني با چشم انداز ذیل مورد تأكيد مي‌باشد:


 •    تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی در شهرداری تهران از طریق:
 1.  بروزرسانی و انطباق مکانیزم های دریافت نقطه نظرات شهروندان در حوزه های متعدد هچون، شکایت، انتقاد، درخواست، پیشنهاد با ضرورت های سازمانی های و تغییرات ساختاری.
 2.  توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان و طراحی مکانیزم پاسخگويي دقيق، سازگار و کيفي با صرف هزينه و زمان کمتر در سطح ملی.
 3.  افزایش سطح دستـرسی شهـروندان به مدیـران شهری و ارائه نقطه نظرات خود.
 4.  توانا سازی شهرداری تهران جهت اصلاح فرآیندها و بهبود مستمررویه ها مطابق ضرورت ها و نیاز ها.
 5.  ایجاد بسترهای لازم جهت تصمیم سازی بهینه مدیران شهری در بخش های مختلف.
 6.  بستر سازی اطلاعاتی برای ارتقای انطباق و سازگاری محیط و سازمان شهرداری.
 7.  «انسجام سازمانی» ازطریق انجام تغییرات مناسب ساختاری و توسعه یادگیری سازمانی و اصلاح فرایندهای ناصواب.
 8.  توسعه ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی در راستای برقراری ارتباط سهل و آسان ذینفعان با شهرداری تهران.
 9.  طراحی مکانیزم اثربخش تر جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي سازماني و مسئولين ذي‌ربط بصورت مستمر.
 10.  هدايت هوشمند فرآيند رسيدگي به موارد درون سازماني و مسائل مخاطبان برون سازماني.
 11.  شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکار جهت مرتفع نمودن سریع آنها.
 12.  آسیب شناسی موضوعی و حوزه ای پیام های مردمی با رویکرد اصلاح فرآیندها و رویه ها جهت ممانعت از تکرارشدن مشکل در حوزه ای دیگر.
 13.  بسترسازي براي ريشه‌يابي مشکلات و عارضه های کلان موجود و پيش‌بيني نيازهاي آتي.
 • حقق مردم سالاری دینی و رعایت حقوق شهروندی از طریق:
 1.  توسعه ارتباطات مردمی و محیطی با رویکرد عدالت محوری و بدون تبعیض.
 2.  افزایش سطح مشارکت معنادار شهروندان در مدیریت شهری.
 3.  ارتقای اثربخشی اقدامات و فعالیت های پیش روی سازمان شهرداری تهران.
 4.  بستر سازی سیستمی جهت رعایت قانون و ارائه هرگونه خدمات مبتنی بر نیازها و ضرورتهای تعیین شده.
 5.  توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه.
 6.  ارتقای سطح اعتماد، مشارکت معنادار و رضایتمندی عمومی شهروندان تهرانی از شهرداری تهران.
 7.  مطالعه جهت شناسایی راه های افزایش مشارکت عمومي شهروندان، سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی.
 8.  تدوین سند ملی نظارت همگانی با رویکرد تسری این مهم در سراسر کشور.
 9.  تهیه اسناد موضوعی و حوزه ای نظارت همگانی با رویکرد تخصصی در امر نظارت.
 10.  تدوین مکانیزم سنجش رضايت شغلي کارمندان به دليل تعامل سازمان‌يافته با ارباب رجوع و بالعکس.
 11.  تدوین مکانیزم دستيابي به سوابق مراجعات و پرونده خدمات هموطنان تهرانی از يک پنجره واحد.
 12.  تدوین مباني خدمت از راه نظارت و ارتباط با ارباب رجوع-  شناسایی ذینفعان و تکریم ارباب رجوع.
 13.  تدوین سند نقشه راه نظارت همگانی شهرداری تهران و استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران.
 14.  توسعه دانش‌ سازماني براي بهبود خدمت رساني در طول عمر شهرداری تهران.


بازگشت


 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.