Menu
 • سرپرست اداره گروه مشارکت های مردمی

 • نام و نام خانوادگی: فرشید گودرز
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی صنایع
 • شماره تماس: 96066324
 • پست الکترونیک:goudarz-f@tehran.iri
شرح وظایف اداره گروه مشارکت های مردمی
 • زمینه­ سازی و شناسایی بسترهای مناسب جهت بهره برداری بهینه از سرمایه­های اجتماعی در قالب جذب ناظرین افتخاری
 • ارزیابی قابلیت­ها، شایستگی­ها و انتخاب و جذب ناظرین
 • سازماندهی، بکارگیری و هدایت ناظرین
 • شناسایی نیازهای آموزشی ناظرین، طرح ریزی و برگزاری دوره­های آموزشی و تخصصی
 • برآورد نیازمندی­­های لازم در زمینه شناسایی، جذب، آموزش، بکارگیری، ارزیابی و حفظ ناظرین
 • تشکیل بانک اطلاعات ناظرین(کدگذاری، دسته بندی و ...)
 • تهیه دستورالعمل‌های لازم، در جهت اجرای مأموریت و کنترل و نظارت بر اجرای آنها
 • ارزیابی فعالیت و عملکرد ناظرین و طبقه بندی آنها
 • برقراري ارتباط با ارگان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي به منظور جلب مشارکت عموم شهروندان و سرمايه‌گذاري براي برنامه‌هاي مديريت مشاركتي سيستم نظارت همگاني و بهره‌گيري از توان فکري و اجرايي تشکل‌هاي غير دولتي ، بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد
 • ایجاد بستر مناسب برای انگیزه­سازی ناظرین از طریق برگزاری جلسات هم­اندیشی و تکریم ایشان