Menu
 • رئیس اداره اطلاع رسانی و تبلیغات

 • نام و نام خانوادگی: محمد رضا قاسمی
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
 • شماره تماس: 96066330
 • پست الکترونیک: ghasemi-mohamm@tehran.iri
شرح وظایف اداره اطلاع رسانی و تبلیغات
 • نیازسنجی، طرح‌ریزی و اجرای طرح‌های تبلیغاتی به منظور انسجام عملکردی در جهت افزایش شناخت مردمی
 • تهیه دستورالعمل تبلیغاتی و اتخاذ روش‌های اجرا با تکیه بر پتانسیل­های موجود در حوزه­های مختلف شهرداری تهران
 • برنامه‌ریزی جهت استفاده از انواع فرصت‌های تبلیغاتی و اجرای آن متناسب با بودجه تخصیص یافته
 • استانداردسازی تبلیغات براساس دستورالعمل‌های سازمان‌های مرتبط(بازرسی کشور) و ارائه نمونه طرح‌های تبلیغاتی متناسب با نوع فعالیت و فضای موجود هر حوزه
 • ارزیابی عملکرد تبلیغاتی حوزه‌ها براساس شیوه‌نامه اطلاع‌رسانی و تبلیغات و دستورالعمل­های ابلاغی
 • تهیه و تنظیم اخبار مرتبط با نظارت همگانی و عملکرد حوزه اجرایی و بارگذاری آن.
 • تهیه و تولید اقلام تبلیغاتی مورد نیاز سامانه 1888 حسب برنامه­ها و مراسم های متفاوت.
 • تلاش در جهت افزایش شناخت مردمی از سامانه 1888 و ماموریت های محوله به آن از طرق:
  1- برپایی غرف فرهنگی، اطلاع رسانی در مراسم ها و نمایشگاه های مرتبط با شهرداری تهران
  2- حضور در اماکن و مراسم عمومی با رویکرد معرفی و اطلاع رسانی 1888
  3- تهیه گزارش های اجتماعی و درج آن در پرتال سامانه 1888
  4- اجرای مسابقات آموزشی ترویجی و تأکید بر محتوای نظارت همگانی از طریق بستر اینترنت