ورود به سایت | ثبت نام  02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396
شهردارى تهران
..:: آزمون 22 بهمن ::..
جستجو
*توجه: عضویت در این پرتال برای عموم افراد آزاد می باشد. به محض اینکه شما عملیات ثبت نام را کامل نمایید، به عنوان یکی از اعضای سایت شناخته شده و مجوز های لازم به شما اهدا خواهد شد.پر نمودن تمام فیلدهایی که با فلش قرمز رنگ مشخص شده اند الزامی می باشد.

Enter a username. It must be at least five characters long alphanumeric value
Enter your password
Re-Enter the password to confirm you typed it correctly
Enter a first name
Enter a Last Name
Enter a mobile number
Enter a valid Email address
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1396 - 1385