Menu
راهنمای ثبت اينترنتی پيام و الزامات رسيدگی به آن در پرتال سامانه 1888

شهروندان گرامی مطالعه دقیق ملاحظات ذیل و رعایت آن قبل از ثبت پیام الزامی می‌باشد. لذا حسب شرح وظایف و مأموریت‌های محوله به این سامانه و مطابق فرآیند رسیدگی به پیام‌های مردمی، این حوزه از پیگیری، ارجاع و پاسخگویی به پیام‌هایی که الزامات سیستمی و سازمانی متناسب با آن رعایت نمی‌شود معذور خواهد بود. شایسته است شهروندان قبل از ثبت پیام اینترنتی نکات ذیل را مدنظر داشته باشند.


 • 1- موضوع پیام باید مرتبط با شهرداری تهران و در چارچوب حیطه اختیارات و مقدورات آن باشد(برخی از مصادیق غیرمرتبط با شهرداری را در _ادامه_ ملاحظه نمائید).
 • 2- موضوع پیام و مصداق آن بایستی در حیطه وظایف و مأموریت‌های محوله به سامانه 1888 باشد. به‌طور مشخص در قالب‌های 4 گانه «انتقاد»، «شکایت»، «پیشنهاد» و «تقدیر و تشکر» مطرح شود و با دایره مفهومی ذیل قابل ثبت و رسیدگی می‌باشد(برای آشنایی با قالب های 4 گانه ثبت پیام _ادامه_ را ملاحظه نمائید). در این خصوص آنچه بیشتر اهمیت دارد توجه به مقدورات و محدودیت‌های شهرداری در رسیدگی به برخی موضوعات و چالش‌های شهری است که حین ثبت پیام ضرورت دارد از سوی شهروند مدنظر قرار گیرد. سامانه 1888 بعد از بررسی کارشناسی پیام و انطباق آن با ضوابط و مقدورات حاکم بر شهرداری نسبت به ثبت، ارجاع و بازخورد پیامها و ملاحظات مردمی اقدام می‌نماید.
 • 3- درج مشخصات شهروند بخصوص شماره تلفن همراه در فرمت ثبت پیام الزامی می‌باشد. پیام‌های شهروندان برای ثبت در سامانه 1888 باید از گویایی لازم و همچنین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی برخوردار باشد. فاکتورهای 6 گانه پیام بشرح ذیل می‌باشد:
  کی(چه کسی) - کی (چه وقت- چه زمان) - کجا(محل وقوع) - چه (چه چیزی) - چرا (به چه دلیل) - چگونه(چطور)
  4- حسب موضوع و در صورت ضرورت می‎بایست مستندات کافی به پیام اینترنتی پیوست شود(فایل باید با پسوند ......... و با حداکثر حجم ..... ذخیره و پیوست گردد).
 • 5- درخواست‌ها و نیازمندی‌های مبتنی بر خدمات فوریتی همچون «رفع سد معبر»، «لایروبی انهار و جداول»، «شستشوی مخازن زباله»، «آبیاری درختان» و «نظافت معابر» و ...؛ باید از طریق درگاه 137 دنبال و فقط از همان طریق پیگیری شود(در _ادامه_ بخشی از مصادیق غیرمرتبط با سامانه 1888 که بایستی از درگاه 137 و یا سایر حوزه‌های شهرداری پیگیری گردد را ملاحظه نمایید).در خصوص گروه موضوع سدمعبر وانتی و دست فروش،جمع آوری سگ های ولگرد و دیگر موضوعات فوریتی (با توجه به ماهیت آن)،سامانه 1888 به لحاظ سازمانی هیچ گونه وظیفه و ماموریتی برعهده ندارد و این حوزه صرفاً شهروندان را جهت ارتباط مجدد با سامانه 137 هدایت می نماید.
 • 6-بطور مشخص موضوعاتی که مشمول زمان بوده و مجدد در زمان کوتاه دیگری قابل وقوع هستند همچون سدمعبر(وانتی،دستفروش و مصالح)، مزاحمت صنفی، آبیای درختان و فضای سبز، جمع آوری متکدیان،مخازن زباله و نظافت معابر ،جمع آوری سگ های بلاصاحب،طعمه گذاری موش، آلودگی صوتی و موضوعات خدمات شهری فوریتی مشابه ضمن اینکه ضرورت دارد فقط به سامانه 137 منعکس گردد بایستی تا حصول نتیجه نیز فقط از آن طریق پیگیری شود.
 • 7- سامانه 1888 پیرو کد 137 پیامی جدید در سامانه 1888 ثبت نمی‌نماید لذا چنانچه شهروندان از اقدام صورت گرفته درخصوص پیام اولیه خود گلایه‌مند باشند سامانه 1888 با بررسی کارشناسی موضوع و ارزیابی نتیجه حاصله، در صورت لزوم به صورت سیستمی و برای همان کد پیام، «تذکر» ثبت می‌نماید. در واقع به جاي ثبت تکراری موضوع و ایجاد پيام جديد، با مكانيزم «درج تذكر»، موضوع از همان واحد اولیه اقدام كننده تا حصول نتيجه پيگيري مجدد خواهد شد.
 • 8- محتوای پیام‌های تخلفاتی می‌بایست شفاف و افراد دخیل در تخلف و زمان شکل‌گیری آن حدالمقدور به صورت دقیق مشخص گردد و در صورت امکان مستندات مربوط به آن نیز در اختیار سامانه 1888 قرار گیرد.
 • 9-شایان ذکر است؛ در خصوص گروه موضوع سد معبر وانتی و دست فروش با توجه به ماهیت آن، سامانه 1888 به لحاظ سازمانی هیچ گونه وظیفه و ماموریتی بر عهده ندارد و این حوزه صرفاً شهروندان را جهت ارتباط مجدد با سامانه 137 هدایت می نماید.
 • تخلفات در حین ساخت و ساز (137)
 • رفع سد معبر وانتی و دستفروش (137)
 • طعمه‌گذاری حیوانات موذی(137)
 • جمع‌آوری سگ‌ها در محلات(137)
 • کاشت و هرس درختان (137)
 • نصب مخازن زباله (137)
 • جمع‌آوری زباله در سطح معابر (137)
 • پاکسازی برچسب های تبلیغاتی (137)
 • فوریت‌ها (آسفالت- جدول‌بندی- نظافت معابر) (137)
 • عدم رعایت نکات ایمنی در گودبرداری(137)
 • تخلیه و شستشوی مخازن زباله (137)
 • ترمیم و مرمت دریچه‌های فضای سبز(137)
 • چمن‌کاری و ایجاد باغچه (137)
 • جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی(137)
 • حذف موانع فیزیکی از معابر (137)
 • سم پاشی و کودهی درختان (137)
 • ساماندهی و جمع‌آوری بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی (137)
 • آلودگی های ناشی از ساخت و ساز(137)
 • جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها(137)
 • جمع‌آوری و ساماندهی خودروهای اسقاطی پارک شده در معبر بدون پلاک (137)
 • رسیدگی و جمع‌آوری زباله در زمین‌ها و ملک‌های مربوط به شهرداری (137)
 • خرید مجوز طرح ترافیک (مراجعه و ثبت نام در سایت صدور آرم ترافیک mytehran.ir - در صورت بروز هر گونه مشکل با شماره 137 کلید 5 تماس بگیرید)

   ثبت پیام در سامانه 137                                                                                ادامه