آشنایی با ریاست سامانه
                                                                                                                        

ریاست سامانه

 

نام و نام خانوادگی: افخم السادات فاطمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی

شماره تماس: 51034850

پست الکترونیک: fatemi-f@tehran.ir


 

 
                                                     

     <<مقام معظم رهبری>>
ارتباط با مردم و دسترسی آسان آنها به مدیران شهرداری ها موجب می شود زمینه بسیاری از فرصت طلبی ها از بین برود.

مرکز نظارت همگانی به منظور عملی کردن حق نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری تهران در 26ام اردیبهشت سال 85 تاسیس شد. این مرکز علاوه بر اینکه یک نظام ارتباطی مناسب است که سنجش انتظارات و عوامل جلب رضایت مردم را در رئوس برنامه های خود قرار داده شیوه های مطلوب ارائه خدمات به شهروندان را مشخص می کند.

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.