Menu
آسیب شناسی و بررسی موضوعات فصلی حوزه های اجرایی با توجه به پیام های ثبت شده در سامانه های 137 و 1888
منطقه 4 1397/4/6 77 print

image
در راستای تدابیر و رهنمودهای شهردار محترم منطقه و قائم مقام ایشان، مقرر گردید سلسله جلسات آسیب شناسی حوزه های اجرایی با توجه به پیام های ثبت شده شهروندان و پراکندگی آنها درسطوح منطقه در نواحی نه گانه منطقه 4 برگزار گردد.
بدین منظور در راستای تحقق رویکرد نوین در مدیریت شهری " شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر" و پاسخگویی مطلوب به مطالبات و بهبود سطح کیفی خدمات رسانی به شهروندان محترم ، جلسه ناحیه 1 روز دوشنبه مورخ 04/04/1397 با حضور شهردار ناحیه، روسای ادارات ناحیه، مسئول سامانه مدیریت شهری 137 و مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 منطقه برگزار گردید. طی این جلسه ، با توجه به پیام های ثبت شده شهروندان در سه ماهه دوم سال گذشته، به منظور کاهش موضوعات پر پیام نظیر پیام هایی با موضوعات آبیاری و نگهداشت فضای سبز با توجه به افزایش دما در فصل تابستان مقرر گردید هریک از حوزه ها با توجه به پراکندگی پیام های گروه موضوع فوق در روی نقشه و گزارش ارسالی از سوی سامانه های مذکور نسبت به احصاء معابر و موارد اقدامات لازم به منظور کاهش پیام را بعمل آورند. در پایان جلسه ، ضمن تشکر از اهتمام مجموعه مدیریت شهری و ادارات ناحیه در پاسخگویی مطلوب به پیام ها ، نکاتی در جهت بهبود عملکرد و رسیدگی مطلوب و همچنین راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان بیان شد.

  

 به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.