Menu
نگهداشت شهر با تقویت حس مشارکت پذیری شهروندان تحقق می یابد
اخبار مرکز 1397/6/18 74 print

image

به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ در این جلسه که با حضور حسینی شهردار منطقه 4، موسوی معاف معاون اطلاع رسانی و بهره دهی سامانه 1888 و جمعی از مدیران و معاونین مناطق 4 و 8 برگزار شد، حسینی شهردار منطقه 4 ضمن خیر مقدم به مدعوین، به اهمیت موضوع مشارکت و همکاری ناظرین و شهروندان با سامانه های 137 و 1888 اشاره کرد و گفت: مفاهیم شهر، شهرداری و شهروند به هم وابسته اند و نقش مکمل یکدیگر را ایفا می کنند.
حسینی همچنین گفت: جهت دستیابی به تدابیر و سیاست های شهردار تهران در راستای مشارکت پذیری، شهروندان نقش بسزایی دارند. احساس مسئولیت شهروندان و متقابلاً تقویت این فضا و اعتمادسازی از سوی شهرداری در کنار هم می تواند در نگهداشت شهر و معرفی آن به عنوان یک شهر مسئولیت پذیر مؤثر واقع شود.
ایشان همچنین تأکید کرد تنها در صورتی که حضور، نظارت و پیگیری در تمامی سطوح توسط شهرداری و تعامل با شهروندان به درستی صورت گیرد، فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت در جامعه ارتقاء و بسیاری از مشکلات و معضلات شهری برطرف خواهد شد.
موسوی معاف در ادامه به دو رسالت اصلی سامانه 1888 اشاره نمود و گفت: اولین رسالت سامانه بحث دریافت نقطه نظرات مردم در چهار قالب شکایت، انتقاد،پیشنهاد و تقدیر و تشکر و پاسخگویی موردی و مقطعی به این نقطه نظرات می باشد که علت اصلی و اثر این پاسخگویی بحث اعتمادسازی می باشد. رسالت دوم و اصلی سامانه 1888 بحث اصلاح فرآیندهای معیوب به مرور زمان و ریشه کن کردن و خشکاندن ریشه انحرافات و نابسامانی هایی است که در اثر ارائه این نقطه نظرات مردمی به سامانه های 1888 و 137 به وجود می آید. در همین راستا یکی از مأموریت های اصلی سامانه ارائه گزارش های تحلیلی و تصمیم ساز است که میان موضوعات با فراوانی و در قالب گزارش ویژه برای شهردار و معاون تخصصی آن حوزه ارسال می گردد.
در این میز تحلیل که کارشناسان و متخصصین آن حوزه با نمایندگانی از ستاد و ذینفعان بیرونی حضور دارند تا حصول نتیجه موضوع پیگیری شده تا منجر به اصلاح فرآیند گردد.
در ادامه این نشست گودرز سرپرست اداره مشارکت های مردمی سامانه 1888 گزارشی از عملکرد ناظرین منطقه 4  و 8 ارائه نمود و گفت: ناظرین مناطق 22 گانه در سال 96 در مجموع 6318 مورد پیام در سامانه 1888 ثبت نموده اند که از این تعداد، 492 مورد پیام مربوط به ناظرین منطقه 4 و 327 مورد پیام مربوط به ناظرین منطقه 8 می باشد.
در ادامه گودرز گفت: در ارزیابی صورت گرفته میانگین ناظرین در کل مناطق 22 گانه به ازای هر 7160 نفر یک ناظر است. در مناطق 4 و 8  به ترتیب به  ازای هر 9560 و 7028 نفر یک ناظر وجود دارد که به نسبت جمعیت منطقه مشارکت ناظرین منطقه 4 کمتر از میانگین مناطق و ناظرین منطقه 8 منطبق با میانگین است. میانگین امتیاز کیفی ناظرین فعال در مناطق 22 گانه امتیاز 74 می باشد که ناظرین فعال منطقه 4 با امتیاز 63 پایین تر از میانگین مناطق و ناظرین فعال منطقه 8 با امتیاز 77 بالاتر از میانگین مناطق می باشد.
در پایان این جلسه كارشناسان و مدیران حاضر در جلسه به گفت و گو با ناظرين پرداخته و ضمن بهره گيري از نقطه نظرات و پيشنهادات آن ها به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوي آنان پاسخ دادند و با اهدای لوح تقدیر و هدایا از ناظران برتر افتخاری درون و برون سازمانی این مناطق تقدیر به عمل آمد.


به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات