Menu
حل مشکلات شهری با حس تعهد، مسولیت پذیری و نظارت ناظرین سامانه 1888
اخبار مرکز 1397/8/27 94 print

image
سعادتی با اشاره به نقش ناظرین گفت: بسیاری از مشکلات شهری با حس تعهد، مسولیت پذیری و نظارت ناظرین و ارتباط آنها با شهرداری حل شده و در ارتقاء، کنترل و مدیریت بهتر شهر تهران می تواند مؤثر واقع شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ در جلسه هم اندیشی ناظرین مناطق 11 و 12 که با حضور سعادتی شهردار منطقه 12، گودرز سرپرست اداره مشارکت های مردمی سامانه 1888 و جمعی از مدیران مناطق 11 و 12 برگزار شد، سعادتی شهردار منطقه 12 ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین، به اهمیت موضوع نظارت اجتماعی ناظرین و شهروندان و مشارکت آن ها با سامانه نظارت همگانی اشاره کرد و گفت: همکاری و همراهی ناظرین می تواند در تصمیم گیری مدیران در مدیریت شهر زیست پذیر تهران نقش مهمی را ایفا کند. نقش حوزه های نظارتی و ارتباطی در شهرداری (نظارت و ارتباط مردم و شهرداری) و تعهدی که مردم نسبت به این موضوع دارند بسیار مهم و اثرگذار بوده است.
سعادتی گفت: بسیاری از مشکلات شهری با حس تعهد، مسولیت پذیری و نظارت ناظرین و ارتباط آنها با شهرداری حل شده و در ارتقاء، کنترل و مدیریت بهتر شهر تهران می تواند مؤثر واقع شود.
در ادامه این نشست گودرز به مشارکت عمومی و ویژه ناظرین که چشم بینای شهرداری هستند و ارتباط نزدیک تری با سامانه دارند اشاره کرد و گفت: ناظرین با مسؤلیت پذیری و تعهد خاص خود به راحتی از کنار مشکلات شهری عبور نمی کنند و با درکی صحیح از حدود و ضوابط مربوطه، کاملاً آشنا به مقتضیات شهر و شهرداری هستند و با رصد نامحسوس مشکلات شهری و انعکاس آن به سامانه 1888، در جهت ارتقاء و مدیریت بهینه شهر زیست پذیر تهران نقش پراهمیتی دارند. 
سرپرست اداره مشارکت های مردمی سامانه 1888 به گزارشی از عملکرد ناظرین منطقه اشاره نمود و گفت: ناظرین مناطق 22 گانه در سال 96 در مجموع 6318 مورد پیام در سامانه 1888 ثبت نموده اند که از این تعداد، 158  مورد پیام مربوط به ناظرین منطقه 11 و 383 مورد پیام مربوط به ناظرین منطقه 12 می باشد. در ارزیابی صورت گرفته میانگین ناظرین در کل مناطق 22 گانه به ازای هر 7160 نفر یک ناظر است. در مناطق 11 و 12 به ترتیب به ازای هر 8790 و 5668 نفر یک ناظر وجود دارد که به نسبت جمعیت منطقه مشارکت ناظرین منطقه 11 کمتر از میانگین مناطق و ناظرین منطقه 12 بیشتر از میانگین است.
وی گفت: میانگین امتیاز کیفی پیامهای ناظرین فعال در مناطق 22 گانه امتیاز 74 می باشد که ناظرین فعال منطقه 11 با امتیاز کیفی 69 پایین تر از میانگین و ناظرین فعال منطقه 12 با امتیاز 91 بالاتر از میانگین مناطق قرار دارند.
در پایان این جلسه كارشناسان و مدیران حاضر در جلسه به گفت و گو با ناظرين پرداخته و ضمن بهره گيری از نقطه نظرات و پيشنهادات آن ها به سؤالات و ابهامات مطروحه از سوی آنان پاسخ دادند و با اهدای لوح تقدیر و هدایا از ناظران برتر افتخاری درون و برون سازمانی این مناطق تقدیر به عمل آمد.


به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات