Menu
کارمند نمونه اردیبهشت 98
کارمند برتر 1398/3/12 193 print

image

آقای هادی رستمی

به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ با توجه به داده های سیستمی و ارزیابی صورت گرفته توسط سامانه 1888 هادی رستمی به عنوان کارمند نمونه دی ماه سامانه 1888 معرفی شد.
رستمی تلاش صادقانه را مهم ترین عامل موفقیت خود قلمداد نمود و گفت: این موفقیت ثمره ی کار گروهی و فعالیت هم تیمی های من در اداره دریافت پیام سامانه می باشد.
وی گفت: وظیفه ی ما در قبال شهروندان حفظ احترام آن ها هنگام پاسخگویی و راهنمایی درست به شهروندان می باشد. از شهروندان نیز درخواست داریم اطلاعات خود را در حوزه های مختلف شهری کامل و بروز نمایند و در صورت ارتباط موضوعی با شهرداری تماس بگیرند. با این تعامل دو سویه میزان پشت خط ماندن شهروندان کاهش و این امر بالطبع موجب افزایش رضایتمندی عمومی شهروندان خواهد شد.به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات