Menu
گفتگو با دیانت سرشت معاون نظارت و رسیدگی سامانه 1888
اخبار مرکز 1398/5/27 132 print

image

با توجه به اصلاح فرایندها در سامانه 1888 مصاحبه ایی با دیانت سرشت معاون نظارت و رسیدگی جهت آگاهی از این تغییرات صورت گرفت.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ حسین دیانت سرشت معاون نظارت و رسیدگی سامانه 1888 هستند که اداره های زیر مجموعه معاونت ایشان گروه مشارکت‌های مردمی و گروه رسیدگی و پیگیری ویژه می باشند. با توجه به اصلاحاتی که در فرایند پیگیری و پاسخ خواهی از حوزه ها در این معاونت صورت گرفته تصمیم گرفتیم مصاحبه ای با آقای دیانت سرشت انجام دهیم تا در جریان روند تغییرات قرار بگیریم. 
1- آیا تغییری در روند پاسخگویی به پیام های شهروندان صورت گرفته است؟ 
در نرم افزار قدیمی سامانه 1888 مؤلفه زمان تعریف نشده بود که عدم لحاظ شدن این
موضوع پیگیری سیستمی پیام ها را دشوار و سامانه را با مشکل مواجه کرده بود، لذا برای جلوگیری از تأخیرات طولانی مدت پیام های شهروندان، ترتیبی اتخاذ گردید تا برای پیام هایی که زمان رسیدگی استاندارد آن به پایان رسیده ثبت تذکر صورت پذیرد تا حوزه های اجرایی نسبت به پیام مذکور حساس شوند. البته در فاز بعدی این طرح آیتم دیگری در خصوص کیفیت رسیدگی به پیام ها نیز تعریف خواهد گردید و در نهایت مکانیزمی که در حال حاضر به صورت دستی چک و کنترل و درج تذکر می گردد در نرم افزار جدید سامانه به صورت خودکار و حساس بر اساس زمان های تعریف شده در سیستم عمل نموده و ثبت تذکر می نماید.      
2- آیا برای پیگیری و جلوگیری از بروز تخلفات نیز فعالیتی در معاونت نظارت و رسیدگی تمهید شده است؟
با توجه به رسالت اصلی سامانه در نا امن سازی فضای تخلفات برای متخلفین، نحوه پیگیری ها با استناد به قوانین بالا دستی درون و برون سازمانی با تفکیک تخلف صورت گرفته و فرایند بررسی، کشف و برخورد با تخلفات دچار تحول اساسی گردیده به نحوی که از یک سو پیام مربوط به تخلف صورت گرفته پس از انجام فرایند های قانونی (مثلاً ارسال تخلف ساختمانی به ماده صد، ابطال مناقصه غیرقانونی و .... ) اثرگذاری می گردد اما بحث رسیدگی به قصور و تقصیر متخلفین به صورت مجزا و حتی پس از اثرگذاری پیام نیز از حوزه های تخصصی مربوطه (معاونت های نظیر در سازمان بازرسی) صورت پذیرفته و مراتب جهت طی فرایند قانونی به کمیته تطبیق سازمان منعکس می گردد.
3- با توجه به اهمیت و حساسیت پیام های شهروندان در جلسات ارتباط مستقیم چه مکانیزمی برای نتیجه بخشی دستورات در این جلسات دارید؟   
 اهمیت جلسات ارتباط مستقیم در جلب مشارکت و اعتماد مردمی قابل ملاحظه بوده و با توجه به اینکه این جلسات در  حال حاضر یکی از شاخص های اصلی برند سازی برای سامانه 1888 می باشد، پیگیری پیام های مطروحه در این جلسات نیز اهمیت دو چندان یافته تا این پیام ها هم به لحاظ سرعت و هم کیفیت رسیدگی در تراز استانداردی قرار گیرند. لذا بر اساس تدابیر اتخاذ شده، این پیام ها با اعلام معاونت اطلاع رسانی و بهره دهی، به صورت ویژه و در قالب مکاتبات درون و برون سازمان بازرسی و نیز جهت تأکید بیشتر در جلسات مشترک با مسئولین سامانه ها از طریق معاونت نظارت و رسیدگی تا حصول نتیجه پیگیری شده و دستورات به نتیجه نرسیده نیز با ضریب منفی بالا برای حوزه های مربوطه لحاظ خواهد شد.

به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات