Menu
گفتگو با موسوی معاف معاون اطلاع رسانی و بهره دهی سامانه 1888
اخبار مرکز 1398/5/28 153 print

image

با توجه به اصلاح فرایندها در سامانه 1888 مصاحبه ایی با موسوی معاف معاون اطلاع رسانی و بهره دهی جهت آگاهی از این تغییرات صورت گرفت.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ سید مجتبی موسوی معاف معاون اطلاع رسانی و بهره دهی سامانه 1888 هستند که اداره های زیر مجموعه معاونت ایشان اداره اطلاع رسانی و تبلیغات، پژوهش و آموزش و آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشند. با توجه به تغییراتی که در شاخص های ارزیابی عملکرد واحد ها در رسیدگی و پاسخگویی به پیام ها در این معاونت صورت گرفته تصمیم گرفتیم مصاحبه ای با آقای موسوی معاف  انجام دهیم تا در جریان اصلاحات صورت گرفته در این معاونت قرار بگیریم.   
1- بر چه اساسی تصمیم به تغییر در شاخص های ارزیابی سامانه گرفتید؟
بی تردید همزمان با اصلاحات صورت گرفته در مکانیزم ثبت، ارجاع و پاسخگویی به پیام ها لازم است که شاخص های ارزیابی عملکرد نیز مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گیرد که این رویه در سال های فعالیت این سامانه به دفعات صورت گرفته است. در همین راستا به منظور همسویی شاخص های جدید با اسناد بالادستی، بررسی برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران به ویژه ماده 11 این سند (که به شاخص رضايت‌مندي شهروندان و اندازه‌گيري و انتشار عمومي آن به ‌صورت سالانه اشاره دارد) و شاخص های ارزیابی عملکرد سایر حوزه های اجرایی، مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس شاخص های جدید تنظیم شده تا پس از لحاظ نقطه نظرات حوزه های اجرایی ابلاغ گردد.
2- شاخص های جدید سامانه 1888 کدامند و با چه هدفی تدوین شده است؟
شاخص های تدوینی جدید شامل سه شاخص اصلی 1) مسئولیت پذیری و پاسخگویی  2) رضایتمندی و 3) سلامت سازمانی است. هر کدام از این شاخص ها خود دارای چند زیر شاخص با ضرایب مختلف است (به عنوان نمونه در شاخص مسئولیت پذیری و پاسخگویی زیر شا خص های سرعت رسیدگی، میزان رسیدگی و دقت در رسیدگی قرار دارند).
شاخص اول بر جنبه درونی، شکلی و عملکرد حوزه اجرایی در مکانیزم رسیدگی و پاسخگویی تمرکز داشته، شاخص دوم بر جنبه بیرونی تأکید داشته و بازخورد نقطه نظرات شهروندان را مورد سنجش قرار می دهد و شاخص سوم نیز حول محور سلامت سازمانی بوده و کم و کیف تخلفات فردی و فرایندی در حوزه ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.
3- سامانه 1888 برای کاهش گلایه مندی شهروندان چه تدبیری اتخاذ نموده است؟         
برای افزایش سطح رضایتمندی شهروندان موضوعاتی که بیشترین گلایه های شهروندان را در سامانه 1888 به خود اختصاص داده اند نظیر؛ ساماندهي و رعايت حريم دكلهاي راديويي ، توسعه فضاي سبز ، ارتقاي ساخت و سازهاي شهري، رسيدگي به تخلفات ساختماني و ... مشخص نموده و جهت افزایش حساسیت در حوزه های اجرایی برای پاسخگویی مناسبتر پیشنهاد گردید تا وزن امتیاز منفی برای این مصادیق افزایش یافته تا به مرور زمان شاهد كاهش گلايه مندي شهروندان در خصوص مصاديق مذکور باشيم. البته محقق شدن نهایی این امر منوط به اصلاح و به روز رسانی نرم افزار و لحاظ سیستمی اوزان و ضرایب مناسب برای مصادیق مذکور می باشد.          
این مهم در اولویت های اصلاح فرایندی سامانه قرار گرفته تا پس از تأیید مراجع ذیصلاح در شهرداری اجرایی گردد.
4- در مجموع مهم ترین تأثیر ایجاد مکانیزم جدید در ارزیابی عملکرد چه خواهد بود؟به طور کلی نگاه سامانه به ارتقای اثربخشی مکانیزم ارزیابی عملکرد در ایجاد حساسیت برای مدیران ارشد در پاسخگویی دقیق و کیفی به پیام ها می باشد و در روش جدید سعی شده تا حد امکان پاسخگویی به پیام ها چه از نظر زمان و چه کیفیت در چارچوب استاندارد عمل شده و هر گونه انحراف، قابلیت رصد و اثر گذاری داشته باشد. همچنین موضوعات گلایه مندی شهروندان در گذر زمان مورد برنامه ریزی کلان و دراز مدت قرار گرفته و به عنوان یکی از پیوست های اجتماعی در اداره شهر لحاظ گردد.   

 
به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات