جدول برنامه زمانبندی جلسات ارتباط مستقیم       

 

 

 

6 ماهه اول سال 1400


سه ماهه اول (بهار)
حوزه مدعو تاریخ روز ردیف
مناطق 2 و 9
1400/01/24 سه شنبه 1
معاونت فرهنگی و اجتماعی
1400/01/31 سه شنبه 2
مناطق 3 و 6
1400/02/07 سه شنبه 3
*شهادت حضرت علی (ع)*
1400/02/14 سه شنبه 4
معاونت فنی و عمران
1400/02/21 سه شنبه 5
مناطق 10 و 17
1400/02/28 سه شنبه 6
معاونت مالی و اقتصاد شهری
1400/03/04 سه شنبه 7
مناطق 7 و 21
1400/03/11 سه شنبه 8
مناطق 11 و 22
1400/03/18
سه شنبه   9
*رزرو*
1400/03/25 سه شنبه  10 
سه ماهه دوم (تابستان)
حوزه مدعو
تاریخ روز ردیف
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
1400/04/01
سه شنبه
11
مناطق 4 و 13 1400/04/08
سه شنبه
12
مناطق 5 و 16
1400/04/15 سه شنبه 13
معاونت هماهنگی و امور مناطق
1400/04/22 سه شنبه 14
*رزرو*
1400/04/29 سه شنبه 15
مناطق 12 و 14
1400/05/05 سه شنبه 16
معاونت شهرسازی و معماری
1400/05/12 سه شنبه 17
مناطق 15 و 18
1400/05/19
سه شنبه
18
*مقارن با عاشورا و تاسوعای حسینی*
1400/05/26 سه شنبه 19
 معاونت توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی و توسعه شهری
 1400/06/02 سه شنبه
20
مناطق 19 و 20 
1400/06/09
 سه شنبه
21
معاونت حمل و نقل ترافیک
1400/06/16
 سه شنبه
22
 مناطق 1 و 8
1400/06/23
 سه شنبه
23
 __ 1400/06/30
 سه شنبه
24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------