ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1
در حال انتصاب سازمان پارکها و فضای سبز 88532576
2 جناب آقای آرش
سازمان آتش نشانی 64323160
3 سرکار خانم جمالی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 48043416
4 جناب آقای طاهری سازمان بازنشستگی 663811164
5 سرکار خانم محمدی سازمان فرهنگی و هنری 89981695-7
6
جناب آقای امان اللهی  سازمان بهشت زهرا(س) 51633064
7
سرکار خانم غلامحسین سازمان نوسازی 88923058
8 جناب آقای نوباغی سازمان رفاه،خدمات و مشارکتهای اجتماعی 55522322
9 جناب آقای رزاقی سازمان میادین میوه و تره بار 55541170
10
در حال انتصاب سازمان ورزش 66051550 داخلی 220
11 سرکارخانم مرادی سازمان زیباسازی 88937523
12 جناب آقای افشار سازمان مدیریت پسماند 55339223
13
سرکار خانم افضلی
سازمان مشاور فنی و مهندسی 66066756
14
جناب آقای قریشی سازمان املاک و مستغلات 66724670 داخلی 133
15 جناب آقای احمدی سلطان آبادی سازمان مهندسی و عمران 66795112 داخلی 105
16
در حال انتصاب سازمان پایانه ها 88743761
17 جناب آقای روستا زاده سازمان فناوری اطلاعات 84169446
18
در حال انتصاب
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 44239957-8
19
جناب آقای زرکش
سازمان عمرانی مناطق
85150 داخلی 517
 20   جناب آقای سالاری
سازمان بسیج شهرداری تهران
88446325
21    سرکار خانم آقاجانی
 سازمان حمل و نقل و ترافیک 96018566