مرکز نظارت همگانی ( 1888 ) در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 در راستای توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان،  ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری،  اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی راه اندازی گردید. شعار محوری « شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو » و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390  به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان « سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888) » آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه ( انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر ) می باشد.