ارتباط مستقیم با مدیران ارشد شهرداری

ارتباط مستقیم مرکز 1888
معاونت فنی و عمرانی
سه شنبه 21  اردیبهشت ساعت 9 تا 11

1888

رئیس سامانه

سید مجتبی موسوی معاف

مشاهده رزومه

 

 

موضوعات گلایه‌مندی دارای فراوانی