فعال سازي ناظرين ويژه درون سازماني

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ناامن سازي فضاي تخلفات
اقدامات موضوع منجر به ارسال دوفقره گزارش درخصوص عدم ساخت وساز غيرمجاز و تطويل در زمان اجراي راي كميسيون ماده صد گرديد كه مراتب منجر به رفع خلاف 14000مترمربع براساس گزارش رسيدگي واصله شده است.
نتایج در مناطق مورد نظر تاحدودي فضاي تخلف كاهش مي يابد.
دستورالعمل تعیین سرگروه‌هاي تخصصي ناظرین در مناطق 22گانه شهرداری تهران

اطلاعات پروژه

هدف پروژه شناسایی و ارتباط هدفمند با سرگروه‌های تخصصی ناظرین در هر منطقه به منظور اخذ پیام‌های اولویت‌دار در هر حوزه، 2- بهره‌گیری از سرگروه‌ها جهت تشکیل NGOها و بهره‌برداری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه آنها به منظور شناسایی آسیب‌ها، ابهامات و محدودیت‌ها و رفع موانع در بهبود عملکرد سامانه 3- بهره‌برداری مشخص و منطبق با حدود تعیین شده مورد انتظار سامانه در امر نظارت همگانی با شاخص‌های مدنظر ستاد از سرگروه‌های تخصصی ناظرین.
اقدامات طرح مورد نظر برای تأیید ریاست محترم سامانه ارسال شده است.
نتایج طرح مورد نظر برای تأیید ریاست محترم سامانه ارسال شده است.
اصلاح و به‌روزرسانی روش ارزیابی ناظرین جهت انتخاب ناظرین برتر

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ارزیابی عملکرد و محاسبه سیستمی امتیاز کیفی ناظرین
اقدامات محاسبه عملکرد ناظرین بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی (تعداد- نتیجه نهایی- بدون اقدام مؤثر و عدم امکان ارجاع) و تهیه فرمولی جهت محاسبه نمره کیفی هر ناظر و بازنگری کیفی ناظرین مناطق، روش ارزیابی ناظرین به صورت دستی با استخراج موارد فوق از کلیک ویو درحال انجام هست و علی‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد تاکنون در کلیک ویو ناظرین لحاظ نشده است. (مکاتبات مربوطه انجام شده است.)
نتایج مکانیزم و روش ارزیابی نهایی شده و می‌بایست در کلیک ویو لحاظ گردد که علیرغم پیگیری متعدد از اداره برنامه‌ریزی، همچنان انجام نشده است.
بازنگری در دستورالعمل جذب ناظرین با هدف توسعه کیفی و استفاده ویژه از ظرفیت‌های موجود در مناطق

اطلاعات پروژه

هدف پروژه توسعه کیفی و استفاده ویژه از نخبگان، متخصصان و دانشجویان و سطح‌بندی ناظرین
اقدامات طرح بازدید اقشار تأثیرگذار مناطق(دانشجویان نخبه، نخبه‌های علمی- پژوهشی و NGOهای فعال در سطح مناطق) تهیه و به مناطق ابلاغ شده و در حال اجرا است.
نتایج از ابتدای سال 97 تا کنون 10 جلسه برگزار شده است و تعداد 150 ناظر از اقشار مختلف از سامانه بازدید کرده‌اند که در مجموع پس از رصد فعالیت‌های آنها و ثبت پیام در سامانه تعداد 68 نفر از آنان به عنوان ناظر جذب و کد نظارت به آنها داده شد.
اصلاح رويه‌هاي معيوب و بهبود فرايندهاي جاري

اطلاعات پروژه

هدف پروژه احصاء مشکلات و چالش‌های پیش‌روی شهروندان و انعکاس نظام‌مند بازخوردهای محیطی
اقدامات تحلیل محتوای پیام‌های مردمی و تهیه گزارش‌های آسیب‌شناسی همچون: - معضل سدمعبر اغذيه‌فروشان سيار در خيابان پيروزي - احصاء گلوگاه‌هاي فساد حسب پیام‌های مردمی - خرابي دستگاه‌هاي شارژ بليط در ايستگاه‌هاي اتوبوس بي‌آرتي - قطعی خط تلفن تاکسی بیسیم 133 - تغییر و اصلاح مکانیزم دریافت پیام‌های مرتبط با سرای محلات - ابهامات و مشکلات شهروندان حین دريافت مجوز طرح ترافيك - نارضایتی همکاران شهرداری از حوزه بیمه و درمان - دريافت حق پاركينگ از مراجعه‌كنندگان به مركز معاينه فني بیهقی -گزارش آسیب‌شناسی خدمات مرتبط با پل‌های عابر پیاده -گزارش آسیب‌شناسی سدمعبر اصناف و موارد مشابه دیگر
نتایج مراتب در دستورکار معاونت‌های سازمان بازرسی قرار دارد و در چندین مورد مشکلات مطرح شده در گزارش‌های 1888 اصلاح و برطرف شده است: همچون قرارداد بیمه کارکنان شهرداری با بیمارستان‌های نیکان و ایرانمهر ... ، علی ایحال ضرورت دارد فرایندهای معیوب مجموعه مدیریت شهری که پیرو پیام‌های شهروندان احصاء و در قالب گزارش‌های سامانه 1888 به حوزه‌های متولی ارسال می‌گردد در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان بازرسی قرار گیرد تا شاهد استمرار فرایندهای معیوب نباشیم.
بستر سازي اطلاعاتي با رويكرد تسهيل تصميم گيري بهينه مديران

اطلاعات پروژه

هدف پروژه انعکاس نظام‌مند بازخوردهای محیطی به مدیران ارشد شهرداری
اقدامات تهیه گزارش‌های اینفوگرافیک، تحلیلی و خلاصه‌سازی گزارشات مدیریتی، ارسال گزارش‌های با رویکرد پیشگیری از بروز و افزایش نارضایتی‌های مشابه در سال‌های گذشته مثل ارسال گزارش برف‌روبی سال قبل با رویکرد فوق، تهیه و ارسال فصلنامه تابستان 97 سامانه نظارت همگاني سازمان بازرسي (1888): (1. تهیه گزارش آماری از سامانه تحلیل اطلاعات، 2. تحلیل کارشناسی چالش‌های شهروندان بر اساس اهمیت یا فراوانی) در دستور کار قرار گرفته است.
نتایج در مرحله اجرا می‌باشد.
طرح پژوهشي سنجش ميزان اثربخشي سامانه 1888 در حوزه اصلاح فرآيند و بهبود رويه‌ها

اطلاعات پروژه

هدف پروژه احصاء اثربخشی‌های سامانه در حوزه اصلاح فرآيند و بهبود رويه‌ها
اقدامات هماهنگی‌های لازم با اداره کل مطالعات شهرداری انجام شده است. پژوهشگر پیشنهادی تعیین و پروپوزال تفصیلی نیز اخذ شده است و مکاتبه لازم با معاونت اجرایی سازمان جهت انعقاد قرارداد نیز انجام شده است(مکاتبات مربوطه انجام شده است).
نتایج در مرحله انعقاد قرارداد می‌باشد و همچنین ضرورت آن طی مکاتبه ای به معاونت اجرایی سازمان منعکس شده است.
طرح پژوهشي سنجش ميزان اثربخشي سامانه 1888 درحوزه سلامت اداري و مبارزه با فساد

اطلاعات پروژه

هدف پروژه احصاء میزان اثربخشي سامانه 1888 درحوزه سلامت اداري و مبارزه با فساد
اقدامات هماهنگی‌های لازم با اداره کل مطالعات شهرداری انجام شده است. پژوهشگر پیشنهادی تعیین و پروپوزال تفصیلی نیز اخذ شده است و مکاتبه لازم با معاونت اجرایی سازمان جهت انعقاد قرارداد نیز انجام شده است(مکاتبات مربوطه انجام شده است).
نتایج در مرحله انعقاد قرارداد می‌باشد و همچنین ضرورت آن طی مکاتبه ای به معاونت اجرایی سازمان منعکس شده است و مقرر شد موضوع از طریق اداره برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد سامانه تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
طرح پژوهشي كاربست محتواي علمي و تئوريك نظارت همگاني موجود در سامانه 1888

اطلاعات پروژه

هدف پروژه اين طرح در قالب يك موضوع سازماني و در راستاي بهره‌برداري عملياتي از متون در دسترس و بكارگيري ايده‌ها و پيشنهادات نظري محققان در فرآيند رسيدگي به پيام‌هاي 1888 و ارتقاء سطح رسيدگي به نقطه‌نظرات مردمي تعريف شده است
اقدامات پروپوزال طرح تهیه و طی مکاتبه مربوطه به حوزه آموزش سازمان بازرسی منعکس شده است.
نتایج در دستور کار حوزه آموزش سازمان بازرسی قرار دارد و مقرر شده با باز شدن سیستم در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات، موضوع ثبت و اقدام لازم بعمل آید.
طرح پژوهشي استانداردسازي نظام گزارش‌دهي سامانه 1888

اطلاعات پروژه

هدف پروژه تهيه و تدوين استانداردهاي گزارش‌نويسي متناسب با مأموریت و شرح وظایف سامانه 1888 می‌باشد.
اقدامات پروپوزال طرح تهیه و طی مکاتبه ای به حوزه آموزش سازمان بازرسی منعکس شده است. طی آخرین پیگیری به عمل آمده از مدیر آموزش سازمان بازرسی؛ مقرر شده طرح در سامانه پژوهشیار مرکز مطالعات شهرداری ثبت و از آن طریق اقدام گردد.
نتایج پروپوزال طرح تهیه و طی مکاتبه ای به حوزه آموزش سازمان بازرسی منعکس شده است و در انتظار ثبت در سامانه پژوهشیار می‌باشد.
بازنگري روش‌هاي ارائه گزارشات تحليلي- مديريتي با استفاده از نرم‌افزارهاي جديدتر

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ارتقاء مکانیزم‌های ارائه گزارش در جلسات ارتباط مستقیم و سایر جلسات درون و برون سازمانی
اقدامات نرم‌افزار نصب و آموزش لازم به پرسنل نیز داده شده است و در حال حاضر نیز گزارش‌های مهم سامانه از این طریق تهیه می‌گردد.
نتایج در مرحله اجرا می‌باشد.
بازنگري و تعريف ساختار سازماني متناسب با شرح وظايف مسئولين دفاتر نظارت همگاني واحدهاي اجرايي

اطلاعات پروژه

هدف پروژه تعریف ساختار اداری دفاتر نظارت همگانی حوزه های اجرایی متناسب با شرح وظایف محوله
اقدامات مطالعه بر روي فعاليت هاي جاري مسئولين دفاتر نظارت همگاني، احصا شرح فعاليت هاي جاري و استاندارد سازي آنها در قالب شرح وظايف و ارائه عنوان شغلي متناسب با شرح وظايف استاندارد شده و پيگيري جهت ايجاد ساختار مد نظر
نتایج در دستور کار معاونت برنامه ریزی سازمان بازرسی قرار گرفته است.
استخراج مصادیق پیام‌های پرتکرار و ارسال برای اداره برنامه‌ریزی با رویکرد آموزشی

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ارتقای سطح کیفی پیام‌های ناظرین و افزایش انگیزه مشارکت آنان
اقدامات مصادیق پیام‌های بدون اقدام مؤثر ناظرین تحلیل محتوا و بررسی می‌شود.
نتایج بخش اول از مصادیق که مربوط به معاونت خدمات شهری است و شامل 10 گروه موضوع می‌باشد در حال تکمیل است.
اصلاح فرآيند رسيدگي به پيام هاي سراي محلات

اطلاعات پروژه

هدف پروژه تسریع در فرایند رسیدگی به پیام های سرای محلات و احصاء گزارشات مدیریتی
اقدامات شناسايي مشكلات موجود در فرايند رسيدگي به پيام هاي سراي محلات، ايجاد كارتابل مجزا براي ستاد مركزي محلات، آموزش به نماينده معرفي شده و ارسال پيام هاي مرتبط به صورت متمركز به كارتابل جديد
نتایج بهبود فرآیند رسیدگی، افزایش کیفیت پاسخگویی و امکان اخذ گزارشات آسیب شناسی
تشكيل كارگروه تخصصي و دائمي "ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر

اطلاعات پروژه

هدف پروژه سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملكرد فعلی به همراه رشد ثابت و سازگار و ایجاد بهبود در تمامي فرآیندهای کاری
اقدامات شناسايي مشكلات و كمبودهاي جاري سامانه 1888، بهره گيري از تخصص و توان كارشناسي واحدهاي اجرايي، برگزاري جلسات مستمر و تهيه مصوبات مورد نياز جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي كاري
نتایج اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری 1888 با رویکرد کاهش زمان وهزینه و افزایش رضایتمندی
ارتقاء و بروز رساني بسترهاي فني سامانه 1888

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ارتقاء و بروز رسانی ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی متناسب با فناوری های روز
اقدامات برگزاري جلسات كارشناسي جهت احصاء نيازمنديها، مهندسي نيازمنديها و ترجمه آنها به زبان فني، معرفي نماينده جهت شركت در كارگروه فناوري سازمان بازرسي، حضور مستمر در جلسات تخصصي سازمان فناوري اطلاعات
نتایج تهيه مستند جامع نيازمنديهاي حوزه فناوري اطلاعات
تشكيل مركز كنترل و نظارت

اطلاعات پروژه

هدف پروژه افزایش سرعت پاسخگویی به پیام ها
اقدامات برگزاري جلسات مانيتورينگ آنلاين پيام ها و بررسي پيام هاي مردمي در كارتابل واحدهاي اجرايي با محوريت رئيس سامانه 1888 و عضويت معاونين سامانه
نتایج تسریع در پاسخگویی به پیام ها و تعیین تکلیف پیام های زمانبر باقی مانده در کارتابل واحدهای اجرایی
بازنگري در فرآيند صندوق صوتي

اطلاعات پروژه

هدف پروژه بهبود فرآیند پالایش، ارجاع و ثبت پیام های صوتی
اقدامات بررسي 100 درصدي پيام هاي صوتي، ارجاع پيام هاي صوتي به كارتابل مديران ارشد جهت استماع نقطه نظرات و صداي شهروندان به صورت مستقيم و اطلاع رساني و ارائه بازخورد از اقدام صورت پذيرفته به تمامي پيام دهندگان صوتي
نتایج افزايش 10 درصدي ثبت پيام از بين پيام هاي صوتي، كاهش زمان ارائه بازخورد به 24 ساعت و افزايش 10 درصدي تماس با صندوق صوتي
استفاده از نيروي انساني واحدهاي تابعه جهت تسريع در فرايند دريافت، ارجاع، رسيدگي و بازخورد پيام هاي مردمي

اطلاعات پروژه

هدف پروژه استفاده از ظرفیت های حوزه اجرا در دریافت، ارجاع و پاسخگویی به پیام های مردمی
اقدامات تشکیل بانک اطلاعاتی از پرسنل واحدهای اجرایی، برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی پرسنل معرفی شده و بهره گیری و استفاده از پرسنل معرفی شده به فراخور زمان و ضرورت
نتایج تسریع و بهبود در فرآیند دریافت، پردازش و پاسخگویی پیام ها
تعيين تكليف پيامهاي باقي مانده مناطق در كارتابل اداره رسيدگي ويژه

اطلاعات پروژه

هدف پروژه جلوگيري ازتأخير در پاسخگويي و انباشت پيام های مناطق  در كارتابل اداره رسیدگی ویژه
اقدامات ارسال دعوتنامه به كليه حوزه ها و برگزاري قريب به 20 جلسه كه با تدوين صورت جلسات و تعيين مهلت 20 روزه در خصوص ارسال آخرين اقدامات مربوطه به اين سامانه و پیگیری مستمر مصوبات صورتجلسات مذکور.
نتایج الزام حوزه هاي اجرايي به تسريع در پاسخگويي كيفي ومتقن و اثر گذاری و به نتیجه رساندن نزدیک به 400 پیام از پیامهای مورد اشاره.
تعيين تكليف پيامهاي باقي مانده در كارتابل حوزه هاي اجرايي قبل از سال 97

اطلاعات پروژه

هدف پروژه جلوگيري ازتأخير در پاسخگويي و انباشت پيام هاي قبل از سال 97 در كارتابل حوزه هاي اجرايي
اقدامات ارسال دعوتنامه به كليه حوزه ها و برگزاري قريب به 10 جلسه و در هر جلسه حضور حداقل 5 نفر از مسئولين سامانه ها و با تدوين صورت جلسات و تعيين مهلت يك هفته اي در خصوص ارسال آخرين اقدامات مربوطه به اين سامانه،در نهايت 941 پيام به كارتابل پاسخگويي امضا و اثرگذاري گرديده است.
نتایج الزام حوزه هاي اجرايي به تسريع در پاسخگويي به پيام هاي قديمي و قبل از سال 1397 و كاهش 941 پيام از سيستم 
پيگيري لحاظ سامانه 1888 در فرايند انتصابات مديران شهرداري تهران

اطلاعات پروژه

هدف پروژه استفاده از قابلیت موثرسامانه هاي مذكور هم از نظر امكان سنجش ميزان پاسخگويي مديران به نظرات و درخواستهاي موجه مردمي و هم از جهت ثبت تخلفات اعلامي كاركنان و مديران.
اقدامات پیرو مکاتبه مکاتبه ای ، بنا به دستورات صادره در گردش نامه، مراتب در معاونت شناسايي و ارزشيابي مديران اداره كل ارزشيابي و كارگزيني مديران در دست بررسی می باشد که مقرر شد در جلسه ارتباط مستقیم معاونت محترم منابع انسانی با آقای دکتر شیخ مطرح و نهایی گردد.
نتایج هنوز نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و منوط به دستور معاونت محترم توسعه منابع انسانی می باشد.
بازنگري نحوه برگزاري جلسات ارتباط مستقيم

اطلاعات پروژه

هدف پروژه بهبود کیفیت برگزاری جلسات ارتباط مستقیم و تسریع در فرایند پیگیری پیام های مربوطه
اقدامات تهيه دستورالعمل جديد جلسات ارتباط مستقيم، ارائه گزارشات آسيب شناسي در ابتداي جلسه، استقرار كارشناسان دريافت خبر در جلسه به منظور ثبت به هنگام پيام، هماهنگي جهت حضور سامانه 137 در جلسه و ثبت پيام هاي مرتبط و دعوت از رسانه ها جهت اطلاع رساني جلسات
نتایج كاهش پيام هاي بدون اقدام در جلسات، كاهش چشمگير زمان ثبت پيام هاي جلسات ارتباط مستقيم از 7 روز به يك روز و بهبود كيفيت پاسخگويي به پيام
تغییر رویکرد گزارش‌های مدیریتی سامانه 1888 با هدف تسهیل تصمیم‌گیری بهینه مدیران

اطلاعات پروژه

هدف پروژه انعکاس نظام‌مند بازخوردهای محیطی به مدیران ارشد شهرداری
اقدامات تهیه گزارش‌های اینفوگرافیک، تحلیلی و خلاصه‌سازی گزارشات مدیریتی، ارسال گزارش‌های با رویکرد پیشگیری از بروز و افزایش نارضایتی‌های مشابه در سال‌های گذشته مثل ارسال گزارش برف‌روبی سال قبل با رویکرد فوق، تهیه و ارسال فصلنامه تابستان 97 سامانه نظارت همگاني سازمان بازرسي (1888): (1. تهیه گزارش آماری از سامانه تحلیل اطلاعات، 2. تحلیل کارشناسی چالش‌های شهروندان بر اساس اهمیت یا فراوانی) در دستور کار قرار گرفته است.
نتایج در مرحله اجرا می‌باشد.
بازنگري و بروزرساني فعاليت هاي اطلاع رساني و برندسازي 1888

اطلاعات پروژه

هدف پروژه افزایش سطح آشنایی و شناخت شهروندان از سامانه 1888 در سطح شهر تهران
اقدامات با واحدهای پرمخاطب از قبیل مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی به‌منظور حمایت تبلیغاتی و معرفی سامانه مکاتبه شده است - از معاونین خدمات شهری و حمل‌ونقل ترافیک در جلسات ارتباط مستقیم درخواست شد تا سازمان زیباسازی و رادیوی صدای شهر جهت معرفی سامانه همکاری نمایند. - مکاتبه با دفتر ریاست سازمان جهت بارگذاری محصولات سامانه در پرتال‌ها، اینیستاگرام روابط عمومی‌ها، روزنامه همشهری و تبلیغ در کانال‌های پرطرفدار شبکه‌های مجازی انجام شده است. - مکانیزم ارزیابی حوزه‌های شهرداری و مناطق 22گانه مورد بازنگری قرار گرفته و دستورالعمل جدید پس از طرح در کارگروه ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر تهیه و ابلاغ می‌گردد.
نتایج اتوبوسرانی و تاکسیرانی اقداماتی در خصوص نصب بنر انجام دادند و مستندات آن را طی مکاتبه‌ای ارسال نمودند. مترو تا کنون همکاری در این‌خصوص نداشته که پس از برگزاری جلسه ارتباط مستقیم حمل‌ونقل و دستور معاون محترم اخذ گردید و بر اساس آن پیگیری لازم در خصوص اجرا در حال انجام است. - بر اساس دستور معاونین محترم با سازمان زیباسازی جلسه برگزار و درخواست سامانه جهت تبلیغ مطرح شد و معرفی سامانه به‌طور مستمر در صدای شهر نیز براساس دستور اخذ شده در حال پیگیری است. - محصولات سامانه جهت بارگذاری در فضاهای اشاره شده به روابط عمومی ارائه شده اما به‌دلیل آنکه در گردش نامه درخواستی عنوان شده است این فعالیت‌ها بار مالی دارند لذا تا کنون اقدامی نشده است. - پیشنهادهای اداره تبلیغات جهت بازنگری مکانیزم ارزیابی رده‌ها ارائه شده که با برگزاری کارگروه و تصویب اعضاء ابلاغ و اجرایی می‌گردد.
بازنگری و به‌روزرسانی نظام آموزشی ناظرین

اطلاعات پروژه

هدف پروژه ارتقای کیفیت پیام‌های ناظرین
اقدامات تهیه محتوای آموزشی جهت استفاده ناظرین
نتایج مصادیق پیام‌های «مربوط به 1888 نمی‌باشد» و «مربوط به شهرداری نمی‌باشد» جهت درج در پرتال به منظور جلوگیری از ثبت پیام‌های بی‌کیفیت و نامرتبط با سامانه آماده بارگذاری است و پس از اخذ تأیید مدیران محترم سامانه بارگذاری می‌گردد.
تبيين نظام گزارش‌دهي منطبق بر مدل swot

اطلاعات پروژه

هدف پروژه احصاء و به‌روزرسانی نقاط قوت و ضعف سامانه و شناسایی فرصت‌های سازمانی موجود جهت رفع و یا اصلاح آن و تشریح تهدیدات متوجه سامانه ( مکاتبات مربوطه انجام شده است)
اقدامات در گام اول چالش‌های سامانه 1888 مطابق تجربیات 12 سال اخیر احصاء شد و هرکدام به صورت تشریحی تبیین شد و سپس مطابق جدول مدل swot نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی سامانه شناسایی و تکمیل شد که در این راستا ارزش‌گذاری لازم برای خروجی مدل نیز برای هر یک از چالش‌ها و مشکلات انجام شد و ملاحظات سایر ادارات سامانه اخذ و جمع‌بندی نهایی صورت پذیرفت. در حال حاضر مقرر شده موضوع در کارگروه بهبود مستمر فرآیندهای سامانه 1888 طرح و بررسی گردد.
نتایج مقرر است در کارگروه بهبود مستمر فرآیندهای سامانه 1888 طرح و بررسی گردد.
پياده‌سازي مدل‌هاي علمي ارزيابي عملكرد در سامانه 1888

اطلاعات پروژه

هدف پروژه انطباق شاخص‌های ارزیابی عملکرد سامانه با مدل‌های علمی و سنجش روایی و اعتبار این شاخص‌ها

اقدامات مطالعه مدل‌های علمی ارزیابی عملکرد، برگزاری جلسه کارشناسی با معاون محترم سازمان بازرسی، تهیه پروپوزال اولیه ویژه یک طرح مطالعاتی، ارسال مکاتبه و انعکاس موضوع به معاون متولی در سازمان، پیگیری جهت قرار گرفتن در دستور کار مرکز مطالعات شهرداری و ارتباط با کارشناس متولی در مرکز مطالعات، مهمترین اقدامات مرتبط با این پروژه بوده است. (مکاتبات مربوطه انجام شده است)
نتایج پروژه در دستور کار مرکز مطالعات شهرداری قرار دارد و در دست اقدام برای تعیین مجری می‌باشد.
تلاش جهت تمرکز و انسجام سازمانی بیشتر در اخذ مشارکت‌های شهروندان

اطلاعات پروژه

هدف پروژه  ارتقای حساسیت مدیران در رسیدگی به پیام‌های 1888 و تأکید بر نظام یکپارچه دریافت

اقدامات تهیه محتوای بخشنامه مرتبط با درگاه‌های واحد مدیریت شهری و نظارت همگانی و انجام مکاتبه با شهردار محترم وقت تهران و پیگیری از اداره کل دفتر شهردار جهت ابلاغ رسمی آن (مکاتبات مربوطه انجام شده است)
نتایج مکاتبه مربوط به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری جهت پیشبرد موضوع ابلاغ شده است که متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر تاکنون منجر به نتیجه نشده است و حتی پیگیری و مکاتبه مجدد معاون برنامه‌ریزی سازمان (مکاتبات مربوطه انجام شده است) نیز از سوی معاونت متبوع شهرداری بدون پاسخ مانده است.