• رئیس سامانه

 • نام و نام خانوادگی: سیدمجتبی موسوی معاف
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار
 • شماره تماس: 96066311
 • پست الکترونیک:mousavi-m@tehran.ir
شرح وظایف:
 • انعکاس نظام مند و مستمر بازخوردهای بیرونی از طریق توسعه ارتباطات محیطی به منظور ارتقای سطح سلامت سازمانی و کارآمدی شهرداری تهران
 • ایجاد فرصت برابر برای شهروندان در دسترسی سهل و آسان به مدیران شهری
 • تلاش در جهت تحقق مدیریت مطلوب شهری
 • توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان
 • بسترسازی اطلاعاتی برای ارتقای سازواری و سازگاری بین محیط و سازمان
 • تواناسازی سازمان برای بهبود مستمر خود
 • توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی
 • ارتقای اعتماد مشارکت معنی دار و رضایتمندی عمومی
 • نظارت، هدایت و مدیریت بر عملکرد سامانه 1888

سوابق کاری:
 • از سال 1385 تا سال 1390 رئیس اداره ارزیابی و کنترل عملکردسامانه 1888
 • از سال 1390 تا سال 1393 رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل عملکرد سامانه 1888
 • سال 1393 با حفظ سمت معاون اطلاع رسانی و بهره دهی سامانه 1888
 • از سال 1393 تا سال 1397 معاون اطلاع رسانی و بهره دهی سامانه 1888
 • از سال 1398 رئیس روابط عمومی سازمان بازرسی
اهم اقدامات:

 •  سال1385 مسئوليت اداره آمار و تجزيه و تحليل، اداره برنامه ريزي و كنترل و عملكرد و معاونت اطلاع رساني سامانه 1888 را بر عهده داشته اند و در اين راستا همواره نهايت تلاش و توانمندي خود را در جهت ارتقاء سطح پاسخگويي مديران و افزايش مشاركت معنادار شهروندان را بعنوان مهمترين هدف و رسالت سامانه بكار گرفته اند و از مهمترين اقدامات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 1. تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد رده هاي اجرايي در نحوه پاسخگويي به پيامهاي سامانه 1888 و راه اندازي مكانيزم ارزيابي عملكرد براي مناطق ، سازمانها و شركتها و ارسال كارنامه ارزيابي عملكرد.
 2. تدوين مكانيزم ارائه گزارشات تحليلي- مديريتي از پيام هاي شهروندان با رويكرد آسيب شناسي خدمات حوزه هاي شهرداري؛ با بهره مندي از ابزارهاي علمي همچون تحليل محتواي پيام ها- نظرسنجي، پرسشنامه، مصاحبه و در نهايت برگزاري ميز تحليل و اخذ نقطه نظرات متوليان اجرايي با هدف آسيب شناسي و احصاي فرايندهاي معيوب.
 3. تهیه و ابلاغ شيوه نامه اطلاع رساني سامانه 1888 با تاكيد بر لزوم بهره برداري از پتانسيل كليه رده ها در معرفي و شناساندن سامانه 1888 به شهروندان به عنوان حلقه واسط شهروندان و شهرداري  با لحاظ مقتضيات فرهنگي و جمعيتي مناطق 22 گانه.
 4. همکاری در تدوين و ارسال محتواي كتاب «گام هاي بهبود در شهرداري- سامانه 1888» به اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري تهران.
 5.  ارائه مقاله با عنوان مديريت دانش و كاربرد آن در نظام ارزيابي عملكرد مركز نظارت همگاني شهرداري تهران در همايش علمي نظارت همگاني.
 6. دبيري جلسات كميسيون نظارت و رسيدگي در سطح رده هاي اجرايي و تهيه گزارش هاي مستمر از اين جلسات
 7. تهيه گزارشات نظرسنجي مناسبتي با رويكرد سنجش ميزان رضايت شهروندان از خدمات شهرداري در مراسمات عمومي طور مشخص گزارش مراسم ارتحال حضرت امام و يا يوم الله 22 بهمن ...
 8. برگزاري همايش علمي- مجازي نظارت همگاني در سال 1394(تهيه و اطلاع رساني فراخوان- دريافت مقالات از پژوهشگران- داوري مقالات- برگزاري جلسه تقدير و تشكر)
 9. تهيه و ارسال شيوه نامه نحوه همكاري سامانه 1888 در طرح «آسمان آبي- زمين پاك»
 10. تهيه و چاپ گزارش هاي رسانه اي مرتبط با نظارت همگاني در روزنامه همشهري و ويژه نامه هاي موسسه همشهري همچون «همشهري تاكسي» و «همشهري اتوبوس»
 11.  تبیین مکانیزم گزارشات آماري تحليلي جلسات ارتباط مستقيم هفتگي با رويكرد آسيب شناسي رسيدگي به پيام هاي شهروندان توسط حوزه هاي اجرايي
 12. برگزاري مسابقه نشان 1888 و طرح «كاشي مترو» و مسابقات مناسبتي همچون مسابقه دهه فجر- ماه مبارك رمضان در سال 1394
 13. تبیین مکانیزم ارائه ی گزارشات رادیویی پیامهای مردمی در سامانه 1888 به صورت هفتگی
 14. آسیب شناسی و اصلاح فرآیندهای رسیدگی به پیامهای تخلفاتی و ارائه طرح سیستماتیک و پیاده سازی آن در نرم افزار 1888