حضور ارزیابان اداره کل منابع انسانی در مرکز 1888
ايجاد شده توسط : khabar1888 در 08/02/2021 09:11:44 ق.ظ

طرح پایش احکام همکاران شاغل در مرکز 1888 با حضور ارزیابان معاونت اداره کل منابع انسانی صورت گرفت.
print
rating
  نظرات

آمار بازدید : 104