صدور قبوض بهاي خدمات ايمني
ايجاد شده توسط : khabar1888 در 15/03/2021 12:16:19 ب.ظ


با عنايت به تماس شهروندان محترم با سامانه نظارت همگاني سازمان بازرسي(1888) و طرح سوالاتي در خصوص صدور قبوض پرداخت بهاي خدمات ايمني از سوي سازمان آتش نشاني، به آگاهي مي رساند؛ صدور قبوض ياد شده براساس مصوبه جلسه 284 شوراي اسلامي شهر تهران ابلاغي به شماره 160/2219/15129 مورخ 1395/6/20 و در راستاي تامين منابع مالي پايدار سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران مي باشد. همچنين طبق مصوبه ياد شده، قبض بهاي خدمات ايمني براي ساختمان‌هاي مسكوني بالاي 12 طبقه و ساختمان‌هاي اداري، تجمعي، تجاري و صنعتي با هر تعداد طبقه وليكن فاقد تاييديه ايمني صادر مي گردد.
خاطر نشان مي‌سازد اماكن مذهبي، مدارس دولتي، مراكز آموزش عالي دولتي و حوزه‌هاي علميه از شمول پرداخت بهاء ايمني خارج مي باشند. ضمناً انتقاد شهروندان در خصوص صدور اشتباه قبوض مربوطه، با توجه به اينكه اطلاعات اوليه بارگذاري شده در سيستم از طريق شهرداري مناطق و با توجه به آمار و اطلاعات مميزي شهرداري صورت پذيرفته، مي بايست از طريق شهرداري مناطق پيگيري و در صورت مغايرت اصلاح گردد.


print
rating
  نظرات

آمار بازدید : 45