بازدید معاون و مدیر بازرسی اداره کل تشخیص و وصول درآمد از مرکز 1888
ايجاد شده توسط : khabar1888 در 16/03/2021 11:10:36 ق.ظ

معاون نوسازی و مدیر بازرسی اداره کل تشخیص و وصول درآمد به همراه مدیران طرح و توسعه و فناوری اطلاعات شرکت مشاوره و رتبه بندی اعتباری ایران به منظور استفاده از تجربیات مرکز نظارت همگانی (1888) از این مرکز بازدید کردند.


به گزارش اداره اطلاع رسانی و تبلیغات مرکز 1888 در این بازدید، ضمن تشریح وظایف و ماموریت های مرکز نظارت همگانی گزارشی از روند فعالیتها و نحوه کارسامانه تحلیل اطلاعات ارائه شد.


print
rating
  نظرات

آمار بازدید : 55