نحوه ثبت نام مديران و كاركنان شهرداري در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ايجاد شده توسط : khabar1888 در 17/03/2021 10:57:17 ق.ظ


با عنايت به آغاز فرآيند ثبت نام داوطلبين انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط ستاد انتخابات كشور از تاريخ 1399/12/20 و ضرورت رعايت قوانين و مقررات موضوعه، ضمن اشاره به مفاد بندهاي2 و3 ماده 32 و تبصره2 ماده 95 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي(1396/4/20) بشرح ذيل، خواهشمند است مراتب به نحو مقتضي به منظور رعايت قوانين به كليه كاركنان آن مجموعه اطلاع رساني گردد.

بند2 و3 ماده32 قانون مذكور در ارتباط با شهرداري:
معاونين شهردارتهران، شهرداران و مديران مناطق شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري مي‌بايست قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
برابر اعلام مديركل محترم ستاد انتخابات كشور (تصويرپيوست)، موضوع فوق الذكر شامل كاركنان و كارمندان عادي شهرداري نمي گردد.
تبصره 2 ماده 95:
هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ها و امكانات شوراها، دهياري ها، شهرداري، موسسات و شركت هاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع مي باشد.

شايان ذكر است انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي كاركنان در ساعات اداري و استفاده از وسايل، امكانات و بودجه عمومي شهرداري تهران و در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مورد نياز به نامزد ها ممنوع بوده و افراد خاطي به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شهرداري تهران معرفي مي گردند.print
rating
  نظرات

آمار بازدید : 65