معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری...

محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در جلسه ارتباط مستقیم این هفته مرکز نظارت همگانی 1888 درک دقیق و مستقیم از خواسته ها و ا...

1400/1/31 اخبار ویژه

اهدای کمک هزینه معلولین و جایزه ت...

به گزارش روابط عمومی اداره کل رفاه، تعاون خدمات اجتماعی در راستای پیام های ارسالی پرسنل شهرداری تهران به سامانه 1888 و پیگیری های به عمل آمده درخصوص ک...

1400/1/29 اخبار ویژه

با پیگیری مرکز 1888 صورت گرفت: تخری...

با پیگیری مرکز نظارت همگانی 1888 عملیات تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان شهید ده ده واقع در محدوده ناحیه ۳ منطقه۱۹ انجام شد.

1400/1/16 اخبار ویژه

هم اندیشی مدیران ارشد سامانه های 13...

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد مرکز نظارت همگانی 1888، سامانه مدیریت شهری 137 و شهردار، معاونین و شهرداران نواحی منطقه 16 به میزبانی این منطقه و با هدف بر...

1399/12/20 اخبار ویژه

تخریب کارواش و نمایشگاه خودروی غیرم...

با پیگیری سامانه 1888 و با پیگیری های منطقه 2 تخریب کارواش و نمایشگاه خودروی غیرمجاز در منطقه 2 صورت گرفت.

1399/12/16 اخبار ویژه

لزوم حساسیت مدیران ارشد شهرداری در ...

پیروز حناچی شهردار تهران بر لزوم حساسیت ویژه مدیران ارشد شهرداری نسبت به گزارشات سامانه های 137 و 1888 و پیگیری موضوعات این دو سامانه تاکید کرد.

1399/11/5 اخبار ویژه

لزوم هم افزایی با مرکز 1888 برای حل...

ارتباط و تعامل با مرکز نظارت همگانی 1888 موجب آگاهی از مشکلات و انتقادهای شهروندان و رفع به موقع آن می شود.

1399/10/17 اخبار ویژه

تماس تلفنی 220 شهروند با مدیران ارش...

در جلسه ارتباط مستقیم این هفته 1888 معاون و مدیران ارشد حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به تماسها و درخواست 220 شهروند بصورت مستقیم و بی واسطه پ...

1399/10/3 اخبار ویژه

نظارت و کنترل مقتدرانه و مستمر، ام...

رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور به همراه جمعی از معاونان این سازمان از سامانه های 137 و 1888 سازمان بازرسی شهرداری ته...

1399/9/18 اخبار ویژه

دستورالعمل رسیدگی به پیام های 1888ت...

شهردار تهران دستور العمل رسیدگی به پیام های 1888 و مکانیزم های کنترل و ارزیابی عملکرد حوزه های شهرداری را با هدف ارتقای کمی و کیفی رسیدگی به انتقادات ...

1399/9/15 اخبار ویژه, تایید شده

از طریق تلفن 1888 صورت گرفت: پاسخگو...

معاون و مدیران کل معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ارتباط مستقیم تلفنی این هفته سامانه 1888 به مشکلات 180 شهروند رسیدگی و پاسخگویی کردند.

1399/8/28 اخبار مرکز, اخبار ویژه